O autorce

Joanna Tabor-Błażewicz jest doktorem nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania, dyrektorem Centrum Otwartej Edukacji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, adiunktem w Instytucie Zarządzania SGH. Zajmuje się m.in. organizacją procesów szkoleniowych dla pracowników oraz projektów rozwojowych dla różnych grup wiekowych. Zainteresowania naukowe autorki koncentrują się wokół obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, w tym w szczególności na zarządzaniu talentami, doskonaleniu zawodowym, a także problematyce diagnozy potencjału oraz komunikacji i relacji w zespołach.
Kontakt: jtabor[ @ ]sgh.waw.pl

Najważniejsze publikacje:

Książka:
J. Tabor, Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie. Koncepcje, strategie, praktyka, Poltext, Warszawa 2013

Artykuły naukowe:
J. Tabor-Błażewicz, Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie kreatywnym, [w:] P. Wachowiak, S. Gregorczyk (red.), Organizacja kreatywna. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018
J. Tabor-Błażewicz, Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie w świetle wyników badań, [w:] J. Klimek, B. Żelazko (red.), Wybrane paradygmaty zarządzania firmami rodzinnymi, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017
J. Tabor, Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach w czasie kryzysu, "Organizacja i Kierowanie", PAN i SGH, nr 1 (150) 2012
J. Tabor, Kulturowe aspekty zarządzania talentami, "Współczesne zarządzanie", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 1/2010
J. Tabor, Wpływ dekoniunktury na zarządzanie talentami, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", IPiSS, nr 3-4/2010
J. Tabor, Kształcenie pracowników w kryzysie - czy tracą najlepsi?, "e-mentor" 1(33), luty 2010
J. Tabor, Programy rozwojowe – jak kształcić talenty w organizacjach, „e-mentor” 5(27), grudzień 2008
J. Tabor, Rozwój organizacji uczącej się a zarządzanie talentami, „e-mentor” 2(24), kwiecień 2008

Publikacja pokonferencyjna:
J. Tabor, Zarządzanie talentami jako funkcja strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] A.P. Balcerzak, E. Rogalska (red.), Przedsiębiorstwo w warunkach globalnej konkurencji, Toruń 2009