19.11.2015

Modele i podejścia badawcze w zarządzaniu talentami

W czasopiśmie "Nauki o Zarządzaniu" 2015, Nr 2 (23) ukazał się artykuł Joanny Mróz opisujący i porównujący różne modele zarządzania talentami istniejące w literaturze naukowej. Autorka przedstawia złożone kwestie definicyjne dotyczące samego pojęcia talentu, jak również charakteryzuje perspektywy badawcze i proponuje własne podejście do zagadnienia.

Artykuł dostępny online TUTAJ.

05.11.2015

Kreatywność i talent w koncepcji kapitału ludzkiego

O powiązaniach pomiędzy kreatywnością a talentem pisze Maria Bałasiewicz w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego.
Całość do przeczytania TUTAJ (po kliknięciu na ikonę pliku PDF).