19.11.2015

Modele i podejścia badawcze w zarządzaniu talentami

W czasopiśmie "Nauki o Zarządzaniu" 2015, Nr 2 (23) ukazał się artykuł Joanny Mróz opisujący i porównujący różne modele zarządzania talentami istniejące w literaturze naukowej. Autorka przedstawia złożone kwestie definicyjne dotyczące samego pojęcia talentu, jak również charakteryzuje perspektywy badawcze i proponuje własne podejście do zagadnienia.

Artykuł dostępny online TUTAJ.

05.11.2015

Kreatywność i talent w koncepcji kapitału ludzkiego

O powiązaniach pomiędzy kreatywnością a talentem pisze Maria Bałasiewicz w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego.
Całość do przeczytania TUTAJ (po kliknięciu na ikonę pliku PDF).

13.10.2015

5 sił kształtujących przyszłość HR

30 liderów odpowiadało na pytanie o wygląd HR w 2025 roku. Według nich główne siły kształtujące ten obszar to:
1. gwałtowna zmiana technologiczna
2. rekonfiguracja społeczna i organizacjonalna
3. prawdziwie połączony świat
4. globalny rynek talentów typu all-inclusive
5. współpraca człowieka i maszyn

Więcej na ten temat TUTAJ.

30.06.2015

O talentach na rynku dóbr luksusowych

Polecam artykuł na temat zarządzania talentami w firmach LVMH (właściciel m.in. Louis Vuitton), Richemont (właściciel m.in. Cartier) i Kerring (Gucci i Saint Laurent). W ramach badań autorzy przeprowadzili ponad 50 pogłębionych wywiadów z kadrą menedżerską. Ich zdaniem czynniki sukcesu to: mobilność, doświadczenie międzynarodowe, zarządzanie zewnętrznymi talentami (np. rekrutowanie menedżerów z innych branż).

Artykuł autorstwa Andrew Shipilov i Frederic Godart pt. "Luxury's Talent Factories" ukazał się w czerwcowym wydaniu Harvard Business Review (2015).

15.06.2015

Recognizing the important role of self-initiated expatriates ineffective global talent management

Pismo "Human Resource Management Review" publikuje nowy artykuł naukowy pt. "Recognizing the important role of self-initiated expatriates ineffective global talent management" autorstwa V. Vaimana, A. Haslbergera oraz Ch.M. Vance'a. Poruszają oni tematykę ekspatriatów (osób pracujących na obczyźnie) w kontekście efektywnego wykorzystania ich pracy i wdrożenia ich w systemy globalnego zarządzania talentami. Artykuł dostępny TUTAJ.

02.02.2015

Audyt personalny a wyszukiwanie talentów

Oto nowe narzędzie do identyfikowania talentów w organizacji - audyt personalny. Narzędzie obiektywne, zakładające analizę potencjału na poziomie jednostki, grupy i organizacji.

Zapraszam do zapoznania się z ciekawym artykułem I. Biernat pt. "Audyt personalny jako narzędzie wyszukiwania talentów" opublikowanym w numerze 9/2014 pisma "Studia Oeconomica Posnaniensia". Do pobrania TUTAJ.