07.06.2014

Talent Development Environmental Factors in Sport

Dostępny jest artykuł autorstwa Chunxiao Li, analizujący czynniki środowiskowe mające wpływ na rozwój talentów w sporcie. Dokonano identyfikacji tych czynników i podziału ich na grupy, a także zaprezentowano implikacje dla praktyki.

Artykuł dostępny TUTAJ.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza