16.12.2014

Polityka migracyjna względem talentów - porównanie Niemiec i Singapuru

W tekście dokonano porównania atrakcyjności polityki migracyjnej względem talentów stosowanej w Niemczech i Singapurze. W tym celu stworzono i zastosowano wskaźnik imigracji wysokowykwalifikowanych osób (High-Skilled Immigration Index).

Artykuł dostępny TUTAJ.

08.12.2014

Rozwój kompetencji przywódczych u młodych talentów w RPA

Ukazał się artykuł pt. "Developing leadership competencies: Insights from emergent junior talent-in-transitions in South Africa" autorstwa MacDonald Kanyangale i Noel Pearse poświęcony rozwojowi kompetencji przywódczych u młodych talentów w Republice Południowej Afryki. Warto zapoznać się z tamtejszym podejściem do tematu zarządzania talentami.

Artykuł dostępny TUTAJ.

10.11.2014

Programy dla utalentowanych i uzdolnionych studentów

Polecam artykuł "Effects of Enrichment Programs on the Academic Achievement of Gifted and Talented Students" autorstwa Suhail Mahmoud Al-Zoubi prezentujący wyniki badań nad programami wspierającymi osiągnięcia szczególnie utalentowanych studentów w Jordanie.

Artykuł dostępny TUTAJ.

05.11.2014

Innowacyjność i e-kultura w zarządzaniu talentami

W Pracach Naukowych Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ukazały się dwa artykuły poświęcone zarządzaniu talentami:
  1. Katarzyna Głoskowska pisze o "Zarządzaniu talentami w innowacyjnym przedsiębiorstwie"
  2. zaś Helena Bulińska na temat "E-kultura a zarządzanie talentami".
Oba teksty do przeczytania TUTAJ.

16.10.2014

Raport "Trendy HR 2014"

Ukazał się raport Deloitte "Trendy HR 2014 - jak przyciągnąć i utrzymać pracowników w XXI wieku". Badania realizowano na 2532 respondentach z 94 krajów.
Wynika z niego m.in., że:

  1. Najważniejsze trendy to: przywództwo, retencja pracowników, umiejętności HR i pozyskiwanie talentów  
  2. Firmy są słabo przygotowane by odpowiadać na wyzwania (np. analityka w obszarze HR i zarządzania talentami)  
  3. Menedżerowie wystawiają sobie ocenę 3- za efektywność w zarządzaniu talentami  
  4. Firmy planują umiarkowany wzrost w wydatkach na ZT
Raport do pobrania TUTAJ.

06.08.2014

Raport "Talent Management: Accelerating Business Performance"

Dostępny jest raport z globalnego badania na temat zarządzania talentami prowadzonego przez Right Management (należącego do ManpowerGroup). Badanie dotyczyło nowych trendów, wyzwań i priorytetów w zakresie ZT, a uczestniczyło w nim 2200 respondentów z 13 krajów i 24 branż.

Jako główne wyzwanie wymieniono brak wykwalifikowanych talentów, które mogłyby pracować na kluczowych pozycjach. 46% uważa, że w przyszłym roku wzrosną nakłady na zadania związane z zarządzaniem talentami.

Raport dostępny jest TUTAJ.

05.08.2014

"Trwa niedobór talentów" - raport ManpowerGroup 2014

Wyniki najnowszego, dziewiątego już badania ManpowerGroup, prowadzonego na 37 000 pracodawcach w 42 krajach, nie są optymistyczne. Wciąż wysoka jest liczba firm, które mają problem z zapełnieniem kluczowych stanowisk (globalnie jest to 36%, w Polsce 33%, ale np. w Japonii aż 81%). Najciężej jest z pozyskaniem wykwalifikowanych handlowców, inżynierów i służb technicznych. Trendy, które są obwiniane o przyczynianie się do tego zjawiska to m.in. szybki rozwój technologiczny, demografia, niedopasowanie popytu i podaży na talenty.

Strona z danymi z raportu dostępna TUTAJ.

29.06.2014

Infografiki na temat zarządzania talentami

Na profilu Rosemary Cardno z Atlanty w portalu Pinterest znalazłam ciekawe infografiki dotyczące zarządzania talentami. Są na nich w prosty, obrazkowy sposób przedstawione wyniki badań dotyczących tego obszaru. Część profilu dotycząca ZT znajduje się TUTAJ.

Ocenianie wartości talentów - zbiór materiałów CIPD

CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development) przygotowało stronę internetową z zestawem materiałów poświęconych ocenianiu wartości talentów (Valuing your Talent). Ze strony można ściągnąć raporty z badań, narzędzie do wartościowania talentów oraz czytać bloga o tej tematyce. Strona dostępna TUTAJ.

28.06.2014

Aplikacje do zarządzania talentami

W serwisie GetApp.com znajduje się zestawienie oprogramowania pomocnego działom HR i menedżerom w efektywnej realizacji działań w obszarze zarządzania talentami (stan na dziś: 73 aplikacje). Warto zapoznać się z najnowszymi propozycjami informatycznymi w tej dziedzinie klikając TUTAJ.

14.06.2014

Nowe zasady wojny o talenty

Jak przekonują eksperci z KPMG na podstawie wyników badań, zasady walki o talenty zmieniły się zasadniczo od 2001 roku (wówczas ukazała się słynna publikacja "The War for Talent" Eda Michaelsa, Helen Handfield-Jones oraz Beth Axelrod z firmy McKinsey).
Obecnie istotne jest (wg 66% respondentów), aby realizować holistyczne podejście do zarządzania talentami, tj. kierować działania do wszystkich pracowników, z uwzględnieniem tych na krytycznych stanowiskach.

Skrót wyników raportu można przeczytać TUTAJ.

07.06.2014

Talent Development Environmental Factors in Sport

Dostępny jest artykuł autorstwa Chunxiao Li, analizujący czynniki środowiskowe mające wpływ na rozwój talentów w sporcie. Dokonano identyfikacji tych czynników i podziału ich na grupy, a także zaprezentowano implikacje dla praktyki.

Artykuł dostępny TUTAJ.

26.05.2014

3 mity zarządzania talentami

Odpowiedzi konsultantki p. Natashy Okonkwo na 3 popularne mity dotyczące ZT (tu dotyczące także obszaru działalności non-profit):
1. ZT jest elitarne, nie pasuje do działalności non-profit
2. ZT nie opłaca się w małych organizacjach
3. ZT nie jest odpowiednie na ciężkie (kryzysowe) czasy

Dokument do pobrania TUTAJ.

20.05.2014

Zarządzanie talentami a organizacje charytatywne

Pojawił się ciekawy raport dotyczący wdrażania procesu zarządzania talentami w organizacjach charytatywnych. Ponad 70% respondentów uważa, że wyszukiwanie najlepszych talentów nie jest uznawane za wystarczający priorytet w ich organizacjach, a 81% chciałoby, aby organizacje w większym stopniu zajmowały się pozyskiwaniem i zatrzymywaniem najlepszych osób. Więcej TUTAJ.

Pozostając w temacie, warto zapoznać się z propozycją Hay Group dla organizacji charytatywnych z 2013 roku (TUTAJ).

18.03.2014

Analityka w ZZL i ZT

W raporcie Deloitte "Global Human Capital Trends 2014" odniesiono się także do analityki w obszarze HR i zarządzania talentami. Aż 78% respondentów uznało, że temat ten jest ważny, jednak aż 45% z nich oceniło, że wcale nie są gotowi do pracy z tym zagadnieniem. Uważa się, że te firmy, które wykorzystają swoją przewagę w zakresie analizy danych (również tzw. big data), będą przodowały w realizowaniu strategii dla talentów.

Artykuł na ten temat oraz możliwość pobrania całego raportu dostępne TUTAJ

17.03.2014

Nowe podejście do pozyskiwania talentów

Raport Deloitte "Global Human Capital Trends 2014" ujawnił nowe trendy dotyczące wielu obszarów z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim. Autorzy odnoszą się między innymi do zmian, jakie następują w pozyskiwaniu talentów do organizacji. W ich wyniku 60% respondentów raportu albo już zmienia, albo też ma zamiar zmienić swoje strategie w tym zakresie, uwzględniając takie zjawiska jak: globalne sieci talentów, wpływ mediów społecznościowych na rekrutację, czy też zmieniające się poglądy na ścieżki kariery.

Artykuł na ten temat oraz możliwość pobrania całego raportu dostępne TUTAJ.

03.03.2014

Talent Academy w firmie Mondelez

W ramach materiałów z konferencji "Wyzwania HR" (Warszawa 2014) można zapoznać się z prezentacją pt. "Jak dziś identyfikować talenty w organizacji?" autorstwa p. K. Perłowskiej z firmy Mondelez International oraz p. M. Bukowskiej z firmy Resolutio.
Jest to interesujący opis programu "Talent Academy" prowadzonego w firmie Mondelez.
Materiały z konferencji dostępne w formie pliku .zip TUTAJ.

12.02.2014

Raport "The State of Talent Management 2014"

Dostępny jest raport z badań firmy SilkRoad prowadzonych w ramach 8 kwestionariuszy na niemal 4 tysiącach specjalistach i menedżerach HR w okresie styczeń-listopad 2013 roku. Wynika z nich m.in., że menedżerowie do spraw talentów będą w 2014 roku stawać przed takimi wyzwaniami jak: wdrożenie zintegrowanych technologii HR, dostęp do dokładnych danych pozwalających odtworzyć prawdziwy obraz organizacji, przekuwanie idei w strategię, wspieranie rozpoznania i doceniania obszaru L&D.

Raport jest dostępny TUTAJ.

11.02.2014

Rola ZT i strategii HR dla zatrzymywania talentów

W artykule "The role of talent management and HR generic strategies for talent retention" Muhammad Imran Hanif i Shao Yunfei zaprezentowano wyniki badań mających na celu sprawdzenie roli zarządzania talentami i strategii HR dla potrzeb zatrzymywania talentów, zmniejszenia fluktuacji i osiągnięcia założonych celów HR. Próba badawcza obejmowała ponad 200 respondentów - menedżerów HR na różnych poziomach.

Artykuł dostępny TUTAJ.

31.01.2014

Raport "Global Talent Management Software Market 2014-2018"

Ukazał się raport na temat rynku oprogramowania dla globalnego zarządzania talentami. Opracowanie dotyczy lat 2014-2018. Dobór odpowiedniego dostawcy, jest - zgodnie z wynikami raportu - jedną z głównych bolączek firm w tym zakresie. Złożoność oprogramowania powoduje, że dokonanie analizy i wyboru pomiędzy dostępnymi produktami jest bardzo czasochłonne. Dodatkowo, firmy muszą być pewne, że zakupiony produkt będzie dobrze współgrał z oprogramowaniem HR, które już jest dostępne w organizacji.
Raport jest płatny, na stronie dostępny jest jedynie spis treści i streszczenie.

25.01.2014

Jak przyciągać talenty z zagranicy?

Artykuł "Relocation Branding: A Strategic Framework for Attracting Talent from Abroad" porusza tematykę tworzenia odpowiednich warunków do przyciągania talentów z zagranicy. Autorzy: S. Silvanto, University of California oraz J. Ryan, California State University. Do czytania online...

15.01.2014

8th European HR Barometer 2013-2015

Ukazał się raport z kolejnej edycji Europejskiego Barometru HR. W badaniu wzięło udział 44 firmy o łącznej liczbie 2.3 miliona pracowników. Badani szefowie HR reprezentowali 12 krajów europejskich. Na czele długoterminowych priorytetów HR umieszczono zarządzanie talentami i rozwój przywództwa.

Wyniki do pobrania TUTAJ.

14.01.2014

ZT w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Dostępne są wyniki badań prowadzonych na ponad 200 polskich przedsiębiorstwach przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu przy wsparciu Instytutu Biznesu Rodzinnego. Wynika z nich, że organizacje mają dużą świadomość znaczenia zarządzania talentami i jest ono obecne w ich misji, jednak wciąż trudność sprawiają im konkretne działania z zakresu pozyskiwania, rozwoju, oceny i zatrzymywania talentów, a przede wszystkim ich spójność.
Badania prowadzone były w ramach międzynarodowego projektu "Integrated talent management - challenge and future for organisations in the Visegrad countries" realizowanego w 2013 roku.

Informacja z wynikami badań dostępna TUTAJ.