28.11.2012

Etyka zarządzania talentami

Wciąż można spotkać się z opiniami, że zarządzanie talentami jest "niesprawiedliwe", gdyż wyróżnia grupę pracowników na tle innych. Niewiele opracowań podejmuje jednak tę kwestię, skupiając się na definiowaniu talentu oraz technikach i narzędziach zarządzania talentami. Kwestie etyczne w ZT zostały poruszone przez S. Swailesa w artykule "The ethics of talent management". Z opracowanie można zapoznać się klikając TUTAJ.

05.11.2012

Zarządzanie talentami na uczelniach wyższych

Często słyszy się o zarządzaniu talentami w środowisku biznesowym. Tymczasem również inne sektory, w tym edukacyjny, mogą korzystać z zalet wdrożenia tego procesu. Zagadnienie to omawiają S. Riccio i P. Sanaghan w artykule "It's Talent That Matters". Artykuł dostępny online...