19.09.2012

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach w czasie kryzysu

Ukazał się artykuł prezentujący wyniki badań realizowanych w polskich przedsiębiorstwach dotyczących zarządzania talentami w czasie kryzysu gospodarczego. Wyniki badań wskazują, że mimo spowolnienia, organizacje w większości kontynuowały programy dla najlepszych pracowników. J. Tabor, Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach w czasie kryzysu, "Organizacja i Kierowanie", PAN i SGH, nr 1 (150) 2012. Do kupienia w Oficynie Wydawniczej SGH...

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza