07.09.2012

Podejmowanie decyzji w zarządzaniu talentami

Ukazał się artykuł pt. Talent management decision making. Autorzy (V. Vaiman, H.Scullion i D. Collings) poddali analizie główne czynniki wpływające na podejmowanie decyzji w zarządzaniu talentami. Są to: deficyt talentów, trendy demograficzne i społeczne, CSR, różnorodność, zwiększająca się mobilność, przejście do gospodarki opartej na wiedzy oraz rosnąca rola rynków wschodzących. Dostęp online...

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza