19.09.2012

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach w czasie kryzysu

Ukazał się artykuł prezentujący wyniki badań realizowanych w polskich przedsiębiorstwach dotyczących zarządzania talentami w czasie kryzysu gospodarczego. Wyniki badań wskazują, że mimo spowolnienia, organizacje w większości kontynuowały programy dla najlepszych pracowników. J. Tabor, Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach w czasie kryzysu, "Organizacja i Kierowanie", PAN i SGH, nr 1 (150) 2012. Do kupienia w Oficynie Wydawniczej SGH...

07.09.2012

Podejmowanie decyzji w zarządzaniu talentami

Ukazał się artykuł pt. Talent management decision making. Autorzy (V. Vaiman, H.Scullion i D. Collings) poddali analizie główne czynniki wpływające na podejmowanie decyzji w zarządzaniu talentami. Są to: deficyt talentów, trendy demograficzne i społeczne, CSR, różnorodność, zwiększająca się mobilność, przejście do gospodarki opartej na wiedzy oraz rosnąca rola rynków wschodzących. Dostęp online...