06.12.2010

Podmiotowe a atrybutowe zarządzanie talentami

W opracowaniu zaprezentowano dwa podejścia do koncepcji zarządzania talentami: podmiotowe i atrybutowe. Talent rozumiany podmiotowo to osoba wyróżniająca się pewnymi zdolnościami. W rezultacie zarządzanie talentami polega na zarządzaniu pewną grupą wybranych osób, m.in. poprzez realizowanie dla nich programów rozwojowych. Atrybutowe zarządzanie talentami opiera się na identyfikowaniu i maksymalnym wykorzystaniu talentów (zdolności) wszystkich pracowników. Autorka uważa, że podmiotowe ZT jest "marnotrawstwem", gdyż sposób ten ogranicza dostępną pulę talentów. ["Podmiotowe a atrybutowe zarządzanie talentami podwładnych" Beata Jamka (w:) "Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy" T. Listwan, S.A. Witkowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, do kupienia online...].

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza