10.07.2012

Zarządzanie talentami a kontrakt psychologiczny

Celem artykułu jest zbadanie bezpośrednich i pośrednich powiązań pomiędzy praktykami HR a kapitałem ludzkim w ramach zarządzania talentami. Autor, Mathias Hoeglund, wykorzystuje teorię kontraktu psychologicznego, jako narzędzie do oceny percepcji pracowników dotyczącej stopnia, w jakim przymioty talentów są nagradzane i wpływu tejże percepcji na odczuwanie zobowiązania  co do rozwoju kompetencji. "Personnel Review". Dostęp online...

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza