10.07.2012

Mapowanie rozwoju talentów

Celem artykułu jest analiza koncepcji rozwoju talentów - zdefiniowania jej zakresu i zidentyfikowania problemów związanych z formułowaniem strategii rozwoju talentów w organizacji. Autorzy (T.N. Garavan, R. Carbery, A. Rock z University of Limmerick) skupiają się na takich kwestiach jak: zdefiniowanie zakresu rozwoju talentów, kompetencji, które powinny być rozwijane, tempa rozwoju i odpowiedzialności za proces. Artykuł ukazał się w "European Journal of Training and Development". Dostęp online...

Zarządzanie talentami a kontrakt psychologiczny

Celem artykułu jest zbadanie bezpośrednich i pośrednich powiązań pomiędzy praktykami HR a kapitałem ludzkim w ramach zarządzania talentami. Autor, Mathias Hoeglund, wykorzystuje teorię kontraktu psychologicznego, jako narzędzie do oceny percepcji pracowników dotyczącej stopnia, w jakim przymioty talentów są nagradzane i wpływu tejże percepcji na odczuwanie zobowiązania  co do rozwoju kompetencji. "Personnel Review". Dostęp online...