13.02.2012

Zarządzanie talentami w multinarodowych firmach w Chinach

W Chinach popyt na utalentowanych pracowników przewyższa podaż z trzech powodów: zwiększającej się liczby zachodnich firm poszukujących talentów, zwiększania udziału lokalnej ludności w grupach talentów, szybkiego tempa wzrostu, który wymusza zwiększanie liczby wysoko wykwalifikowanych menedżerów. Artykuł dostępny online...

09.02.2012

Zatrudnialność a zarządzanie talentami - wyzwania dla praktyki HR

Ukazał się artykuł poświęcony problemom związanym z definiowaniem i identyfikowaniem, a także zależnościami pomiędzy rozwojem talentów a zatrudnialnością (employability). Autorzy (Staffan Nilsson, Per-Erik Ellstroem) zakładają, że koncepcja zatrudnialności jest szersza niż pojęcie talentu, ale posiadanie talentu jest krytyczne do "bycia zatrudnialnym". W artykule, proponują oni model, w którym talent zawiera wymiar indywidualny, instytucjonalny i organizacyjno-społeczny. "European Journal od Training and Development". Dostęp online...