13.12.2012

Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie w warunkach kryzysu zaufania

W piśmie "Zarządzanie i Finanse" wydawanym przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ukazał się artykuł pt. "Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie w warunkach kryzysu zaufania" autorstwa dr Anny Mazurkiewicz. Celem artykułu jest próba wykazania, że ZT stanowi odpowiedź na wyzwania wynikające ze zmiennego i niepewnego otoczenia przedsiębiorstw. Artykuł można przeczytać TUTAJ.

07.12.2012

"Zarządzanie talentami i planowanie ścieżek karier" J.A. Cannon, R. McGee

Na stronie internetowej wydawnictwa Wolters Kluwer dostępny jest bezpłatnie fragment książki "Zarządzanie talentami i planowanie ścieżek karier" autorstwa J.A. Cannona oraz R. McGee (Warszawa 2012).
W pliku (59 stron) znajdziemy spis treści tej obszernej pozycji (ponad 400 stron, format A4), informacje o książce i autorach oraz wprowadzenie.

Plik do pobrania TUTAJ.

28.11.2012

Etyka zarządzania talentami

Wciąż można spotkać się z opiniami, że zarządzanie talentami jest "niesprawiedliwe", gdyż wyróżnia grupę pracowników na tle innych. Niewiele opracowań podejmuje jednak tę kwestię, skupiając się na definiowaniu talentu oraz technikach i narzędziach zarządzania talentami. Kwestie etyczne w ZT zostały poruszone przez S. Swailesa w artykule "The ethics of talent management". Z opracowanie można zapoznać się klikając TUTAJ.

05.11.2012

Zarządzanie talentami na uczelniach wyższych

Często słyszy się o zarządzaniu talentami w środowisku biznesowym. Tymczasem również inne sektory, w tym edukacyjny, mogą korzystać z zalet wdrożenia tego procesu. Zagadnienie to omawiają S. Riccio i P. Sanaghan w artykule "It's Talent That Matters". Artykuł dostępny online...

21.10.2012

Talent 2020 - wyniki badań Deloitte

Deloitte prowadzi długotrwałe badania globalne pod wspólnym hasłem Talent 2020. Dotyczą one nowych trendów, rozwiązań i aktualnych strategii w zakresie zarządzania talentami w różnych krajach świata. Ich wyniki można poznać klikając TUTAJ.

13.10.2012

Raport "Wyzwania HR w 2013 roku"

Zatrzymanie talentów w firmie i ich rozwój (56%) oraz stworzenie talentom konkurencyjnych warunków zatrudnienia (35%) to dwa z trzech największych wyzwań dla polskich działów HR w obszarze motywowania pracowników na rok 2013. Rekrutacja młodych talentów będzie stanowić wyzwanie dla 26% badanych organizacji. Raport Pracuj.pl do pobrania TUTAJ.

19.09.2012

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach w czasie kryzysu

Ukazał się artykuł prezentujący wyniki badań realizowanych w polskich przedsiębiorstwach dotyczących zarządzania talentami w czasie kryzysu gospodarczego. Wyniki badań wskazują, że mimo spowolnienia, organizacje w większości kontynuowały programy dla najlepszych pracowników. J. Tabor, Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach w czasie kryzysu, "Organizacja i Kierowanie", PAN i SGH, nr 1 (150) 2012. Do kupienia w Oficynie Wydawniczej SGH...

07.09.2012

Podejmowanie decyzji w zarządzaniu talentami

Ukazał się artykuł pt. Talent management decision making. Autorzy (V. Vaiman, H.Scullion i D. Collings) poddali analizie główne czynniki wpływające na podejmowanie decyzji w zarządzaniu talentami. Są to: deficyt talentów, trendy demograficzne i społeczne, CSR, różnorodność, zwiększająca się mobilność, przejście do gospodarki opartej na wiedzy oraz rosnąca rola rynków wschodzących. Dostęp online...

10.07.2012

Mapowanie rozwoju talentów

Celem artykułu jest analiza koncepcji rozwoju talentów - zdefiniowania jej zakresu i zidentyfikowania problemów związanych z formułowaniem strategii rozwoju talentów w organizacji. Autorzy (T.N. Garavan, R. Carbery, A. Rock z University of Limmerick) skupiają się na takich kwestiach jak: zdefiniowanie zakresu rozwoju talentów, kompetencji, które powinny być rozwijane, tempa rozwoju i odpowiedzialności za proces. Artykuł ukazał się w "European Journal of Training and Development". Dostęp online...

Zarządzanie talentami a kontrakt psychologiczny

Celem artykułu jest zbadanie bezpośrednich i pośrednich powiązań pomiędzy praktykami HR a kapitałem ludzkim w ramach zarządzania talentami. Autor, Mathias Hoeglund, wykorzystuje teorię kontraktu psychologicznego, jako narzędzie do oceny percepcji pracowników dotyczącej stopnia, w jakim przymioty talentów są nagradzane i wpływu tejże percepcji na odczuwanie zobowiązania  co do rozwoju kompetencji. "Personnel Review". Dostęp online...

27.06.2012

Zapotrzebowanie na specjalistów nie maleje

Pracy nie ma ponad 2 mln Polaków, a jednocześnie cztery na dziesięć firm nie może znaleźć pracowników. Brakuje zwłaszcza inżynierów - wynika z badania agencji doradztwa personalnego Manpower Group. - Zobacz artykuł...

31.05.2012

Winning the battle for technology talent

Artykuł "Winning the battle for technology talent" przedstawia sposoby na pozyskanie talentów w branżach technologicznych. Zaprezentowano przykłady wiodących firm z branży IT i ich sposoby na pozyskiwanie, rozwijanie i zatrzymywanie najlepszych pracowników. Artykuł autorstwa: J. Kaplan, N. Khan, R. Roberts, opublikowany w "Business Technology Office"

07.05.2012

7th European HR Barometer 2012

Ogłoszono wyniki kolejnej edycji badania European HR Barometer. Po raz kolejny trzy główne priorytety HR (tym razem na lata 2012-2014) pozostają bez zmian: rozwój przywództwa (46 proc.), zaangażowanie pracowników (37 proc.) i zatrzymywanie talentów (37 proc.). Priorytetem krótkoterminowym jest kształcenie i programy rozwojowe (69 proc.). Zobacz skrót raportu...

13.02.2012

Zarządzanie talentami w multinarodowych firmach w Chinach

W Chinach popyt na utalentowanych pracowników przewyższa podaż z trzech powodów: zwiększającej się liczby zachodnich firm poszukujących talentów, zwiększania udziału lokalnej ludności w grupach talentów, szybkiego tempa wzrostu, który wymusza zwiększanie liczby wysoko wykwalifikowanych menedżerów. Artykuł dostępny online...

09.02.2012

Zatrudnialność a zarządzanie talentami - wyzwania dla praktyki HR

Ukazał się artykuł poświęcony problemom związanym z definiowaniem i identyfikowaniem, a także zależnościami pomiędzy rozwojem talentów a zatrudnialnością (employability). Autorzy (Staffan Nilsson, Per-Erik Ellstroem) zakładają, że koncepcja zatrudnialności jest szersza niż pojęcie talentu, ale posiadanie talentu jest krytyczne do "bycia zatrudnialnym". W artykule, proponują oni model, w którym talent zawiera wymiar indywidualny, instytucjonalny i organizacyjno-społeczny. "European Journal od Training and Development". Dostęp online...

04.01.2012

Trendy w zarządzaniu talentami

Dr John Sullivan zamieścił w serwisie Slideshare prezentację omawiającą najnowsze trendy w obszarze zarządzania talentami. Do obejrzenia TUTAJ.