06.12.2011

Obsadzanie stanowisk w kontekście ZT

Ukazało się opracowanie pt. "Odpowiedniość a dopasowanie - dylemat obsadzania stanowisk w kontekście zarządzania talentami" autorstwa Iwony Kłóski. Autorka wskazuje na zmiany zachodzące w modelu organizacji (usieciowienie, otwartość, spłaszczenie struktury, zadaniowość), a także powiązaną z tym problematykę dobierania pracowników do zespołów. Zwraca ona również uwagę na znaczącą rolę liderów w rozpoznawaniu i odpowiednim wykorzystaniu potencjału talentów. [Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, "Przemiany pracy, postaw i ról zawodowych", red. D. Walczak-Duraj, do kupienia online...]

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza