22.12.2011

6 zasad efektywnego globalnego zarządzania talentami

6 podstawowych zasad to: zgodność ze strategią, wewnętrzna spójność, zakorzenienie w kulturze, zaangażowanie zarządu, równowaga potrzeb globalnych i lokalnych, employer branding uwzględniający zróżnicowanie.  Artykuł z MIT Sloan Management Review" dostępny online...

14.12.2011

Co rozumiemy pod słowem "talent" w zarządzaniu talentami?

Prof. Carole Tansley z Nottingham Trent University analizuje, jak pojęcie "talent" rozwijało się przez wiele lat, zarówno historycznie, jak i lingwistycznie, w wielu europejskich oraz nie-europejskich językach, podczas użycia go w organizacjach oraz w ramach zarządzania talentami. Artykuł "What do we mean by the term "talent" in talent management" ukazał się w "Industrial and Commercial Training". Dostęp online...

13.12.2011

Mimo kryzysu między firmami trwa wojna o talenty

Jeden na trzech pracodawców na świecie nie jest w stanie znaleźć utalentowanego pracownika. Największe niedobory talentów mają Japończycy, Chińczycy, Hindusi i Brazylijczycy. W USA do 2020 r. firmom będzie brakować aż 32 mln kluczowych pracowników. Mimo kryzysu między firmami trwa wojna o talenty. - artykuł "Bezrobocie nie spada, a pracowników brakuje" autorstwa Katarzyny Bartman

09.12.2011

Segmentacja talentów

Ukazał się artykuł z ciekawymi pomysłami dotyczącymi kwestii segmentacji talentów. Autorka, Lesley Uren, prezentuje wyniki badań na 44 firmach z Wielkiej Brytanii i innych krajów, w ramach których przeprowadzono wywiady z 110 osobami uznanymi za talenty z wielu różnych grup. Badania pokazują, że firmy mogą znacząco poprawić swoje wyniki poprzez segmentację talentów.

07.12.2011

Rekrutacja wewnętrzna a rekrutacja zewnętrzna talentów

W ramach prac naukowych UE Wrocław ukazał się artykuł "Sposoby pozyskiwania talentów w organizacji. Rekrutacja zewnętrzna versus rekrutacja wewnętrzna" autorstwa Ewy Rak. Zaprezentowano w nim obie metody pozyskiwania pracowników oraz przedstawiono pozytywne i negatywne skutki ich stosowania. ["Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem", H. Jagoda (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011]

06.12.2011

Obsadzanie stanowisk w kontekście ZT

Ukazało się opracowanie pt. "Odpowiedniość a dopasowanie - dylemat obsadzania stanowisk w kontekście zarządzania talentami" autorstwa Iwony Kłóski. Autorka wskazuje na zmiany zachodzące w modelu organizacji (usieciowienie, otwartość, spłaszczenie struktury, zadaniowość), a także powiązaną z tym problematykę dobierania pracowników do zespołów. Zwraca ona również uwagę na znaczącą rolę liderów w rozpoznawaniu i odpowiednim wykorzystaniu potencjału talentów. [Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, "Przemiany pracy, postaw i ról zawodowych", red. D. Walczak-Duraj, do kupienia online...]

05.12.2011

Talent w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy

Ukazała się publikacja Jacka Grodzickiego "Talent w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy" [Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011]. Jeden z rozdziałów (czwarty) poświęcony jest talentom w organizacji gospodarczej. Zaprezentowano w nim wybrane koncepcje dotyczące talentu, przedstawiono zarys "wojny o talenty" w perspektywie rosnącego zapotrzebowania na utalentowanych pracowników, a także omówiono takie zagadnienia, jak: miejsce talentu w ZZL, planowanie zapotrzebowania na talenty, metody ich przyciągania i rozwoju oraz szacowania wartości, znaczenie talentów dla rozwoju przedsiębiorstwa. Do kupienia online...

02.12.2011

Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie

Ukazała się publikacja "Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał?" autorstwa Beaty Jamki [Wolters Kluwer, Warszawa 2011]. Kilkanaście stron rozdziału 3 "Ludzie jako kapitał" poświęcono zarządzaniu talentami. Autorka rozpoczyna od charakterystyki "wojny o talenty", a następnie przedstawia implikacje podmiotowego oraz atrybutowego rozumienia talentu. W podmiotowym ujęciu dzieli się pracowników na grupy (klasy), a w rezultacie tworzy się programy dla tych z najwyższych grup. W ujęciu atrybutowym dąży się raczej do aktywacji talentu i maksymalnego wykorzystania talentów wszystkich pracowników. Do kupienia online...