30.11.2011

Zarządzanie talentami w Czechach

Ukazał się artykuł prezentujący wyniki badań nad stanem zaawansowania zarządzania talentami w firmach czeskich (konkretnie z regionu morawsko-śląskiego). Autorka stwierdza niskie zaangażowanie firm w realizację praktyk tego typu wynikające m.in. z braku wiedzy oraz zasobów finansowych i ludzkich. Petra Horváthová, Talent Management in the Moravian-Silesian Organizations, ZZL, IPiSS, nr 5/2011

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza