30.04.2011

Zintegrowanie talentów z zarządzaniem wiedzą

Ukazał się artykuł "Integrating talent and knowledge management", którego autorzy rozważają korzyści powstałe po integracji zarządzania talentami i zarządzania wiedzą w organizacji. Zidentyfikowano pięć obszarów zarządzania wiedzą (identyfikowanie kluczowych pracowników wiedzy, tworzenie wiedzy, dzielenie się wiedzą, rozwój kompetencji wiedzy, zatrzymywanie wiedzy) i potwierdzono, że mogą one udoskonalić się po połączeniu z założeniami ZT. Autorzy: Eoin Whelan, Marian Carcary, artykuł w: "Journal of Knowledge Management". Dostęp online...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz