22.03.2011

Global Talent Management: new Challenges for the Corporate HR function in the global recession

W artykule przedstawiono ostatnie osiągnięcia w dziedzinie globalnego zarządzania talentami oraz rolę, jaką, w dobie światowego kryzysu finansowego, spełnia zarządzania zasobami ludzkimi w firmach międzynarodowych. Omówiono także pojawiające się trendy globalnego zarządzania talentami i nowe role ZZL w organizacjach. Artykuł autorstwa: Hugh Scullion, Paul Sparrow, Elaine Farndale w "Zarządzaniu zasobami ludzkimi" nr 1/2011.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza