24.03.2011

6th European HR Barometer 2011

Ogłoszono wyniki kolejnej edycji badania European HR Barometer. Trzy główne priorytety HR na lata 2011-2013 pozostają prawie bez zmian: rozwój przywództwa (54 proc.), zaangażowanie pracowników (50 proc.) i zatrzymywanie talentów (44 proc.). Na pierwszym miejscu w zakresie kluczowych czynników wpływających na politykę HR (key policy drivers) znalazł się niedobór talentów (skok z miejsca piątego). Czytaj relację z prezentacji wyników badania...

22.03.2011

Global Talent Management: new Challenges for the Corporate HR function in the global recession

W artykule przedstawiono ostatnie osiągnięcia w dziedzinie globalnego zarządzania talentami oraz rolę, jaką, w dobie światowego kryzysu finansowego, spełnia zarządzania zasobami ludzkimi w firmach międzynarodowych. Omówiono także pojawiające się trendy globalnego zarządzania talentami i nowe role ZZL w organizacjach. Artykuł autorstwa: Hugh Scullion, Paul Sparrow, Elaine Farndale w "Zarządzaniu zasobami ludzkimi" nr 1/2011.

10.03.2011

Czy jesteś pracownikiem o wysokim potencjale?

Jak trafić na firmową listę osób o wysokim potencjale i jak się na niej utrzymać? Oto pytanie, na które odpowiedź zapewne chciałby znać każdy pracownik marzący o dynamicznym rozwoju zawodowym. Ta kwestia ukierunkowała również badania trójki ekspertów, którzy w artykule przedstawiają najważniejsze wnioski ze swoich prac. Artykuł Douglasa A. Ready, Jay'a A. Conger, Lindy A. Hill w Harvard Business Polska, marzec 2011.

07.03.2011

Talent management in the Zhejiang private sector

Zaprezentowano wyniki trzyletniego projektu poświęconego m.in. analizie popytu i podaży talentów w Chinach. Artykuł autorstwa Paul Iles, University of Salford, Salford, UK oraz Ting Ting Jiang, Zhejiang Sci-Tech University/Aden Services, Zhejiang, China. Dostęp online...