05.12.2007

Talent management: a strategic imperative, The Ashridge Journal

Zdefiniowano i zaprezentowano 13 wymiarów zarządzania talentami: ryzyko, transparentność, kultura, proces decyzyjny, stałość definicji, liczebność grupy talentów, łatwość dostępu, posiadanie talentu, łączone konwersacje, plan rozwoju, wsparcie i ocena wyników. Zobacz artykuł...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz