19.03.2009

E. Blass, "Talent Management. Cases and Commentary"

Nowa publikacja Eddie Blass zawiera zestaw studiów przypadków takich firm jak m.in. Accenture, Lloyds czy Ipsen Pharmaceuticals zgrupowanych w trzech rozdziałach poświęconych kolejno: definiowaniu talentu, rozwoju talentów oraz systemom i strukturom wspierającym zarządzanie talentami. Więcej...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz