22.12.2011

6 zasad efektywnego globalnego zarządzania talentami

6 podstawowych zasad to: zgodność ze strategią, wewnętrzna spójność, zakorzenienie w kulturze, zaangażowanie zarządu, równowaga potrzeb globalnych i lokalnych, employer branding uwzględniający zróżnicowanie.  Artykuł z MIT Sloan Management Review" dostępny online...

14.12.2011

Co rozumiemy pod słowem "talent" w zarządzaniu talentami?

Prof. Carole Tansley z Nottingham Trent University analizuje, jak pojęcie "talent" rozwijało się przez wiele lat, zarówno historycznie, jak i lingwistycznie, w wielu europejskich oraz nie-europejskich językach, podczas użycia go w organizacjach oraz w ramach zarządzania talentami. Artykuł "What do we mean by the term "talent" in talent management" ukazał się w "Industrial and Commercial Training". Dostęp online...

13.12.2011

Mimo kryzysu między firmami trwa wojna o talenty

Jeden na trzech pracodawców na świecie nie jest w stanie znaleźć utalentowanego pracownika. Największe niedobory talentów mają Japończycy, Chińczycy, Hindusi i Brazylijczycy. W USA do 2020 r. firmom będzie brakować aż 32 mln kluczowych pracowników. Mimo kryzysu między firmami trwa wojna o talenty. - artykuł "Bezrobocie nie spada, a pracowników brakuje" autorstwa Katarzyny Bartman

09.12.2011

Segmentacja talentów

Ukazał się artykuł z ciekawymi pomysłami dotyczącymi kwestii segmentacji talentów. Autorka, Lesley Uren, prezentuje wyniki badań na 44 firmach z Wielkiej Brytanii i innych krajów, w ramach których przeprowadzono wywiady z 110 osobami uznanymi za talenty z wielu różnych grup. Badania pokazują, że firmy mogą znacząco poprawić swoje wyniki poprzez segmentację talentów.

07.12.2011

Rekrutacja wewnętrzna a rekrutacja zewnętrzna talentów

W ramach prac naukowych UE Wrocław ukazał się artykuł "Sposoby pozyskiwania talentów w organizacji. Rekrutacja zewnętrzna versus rekrutacja wewnętrzna" autorstwa Ewy Rak. Zaprezentowano w nim obie metody pozyskiwania pracowników oraz przedstawiono pozytywne i negatywne skutki ich stosowania. ["Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem", H. Jagoda (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011]

06.12.2011

Obsadzanie stanowisk w kontekście ZT

Ukazało się opracowanie pt. "Odpowiedniość a dopasowanie - dylemat obsadzania stanowisk w kontekście zarządzania talentami" autorstwa Iwony Kłóski. Autorka wskazuje na zmiany zachodzące w modelu organizacji (usieciowienie, otwartość, spłaszczenie struktury, zadaniowość), a także powiązaną z tym problematykę dobierania pracowników do zespołów. Zwraca ona również uwagę na znaczącą rolę liderów w rozpoznawaniu i odpowiednim wykorzystaniu potencjału talentów. [Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, "Przemiany pracy, postaw i ról zawodowych", red. D. Walczak-Duraj, do kupienia online...]

05.12.2011

Talent w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy

Ukazała się publikacja Jacka Grodzickiego "Talent w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy" [Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011]. Jeden z rozdziałów (czwarty) poświęcony jest talentom w organizacji gospodarczej. Zaprezentowano w nim wybrane koncepcje dotyczące talentu, przedstawiono zarys "wojny o talenty" w perspektywie rosnącego zapotrzebowania na utalentowanych pracowników, a także omówiono takie zagadnienia, jak: miejsce talentu w ZZL, planowanie zapotrzebowania na talenty, metody ich przyciągania i rozwoju oraz szacowania wartości, znaczenie talentów dla rozwoju przedsiębiorstwa. Do kupienia online...

02.12.2011

Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie

Ukazała się publikacja "Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał?" autorstwa Beaty Jamki [Wolters Kluwer, Warszawa 2011]. Kilkanaście stron rozdziału 3 "Ludzie jako kapitał" poświęcono zarządzaniu talentami. Autorka rozpoczyna od charakterystyki "wojny o talenty", a następnie przedstawia implikacje podmiotowego oraz atrybutowego rozumienia talentu. W podmiotowym ujęciu dzieli się pracowników na grupy (klasy), a w rezultacie tworzy się programy dla tych z najwyższych grup. W ujęciu atrybutowym dąży się raczej do aktywacji talentu i maksymalnego wykorzystania talentów wszystkich pracowników. Do kupienia online... 

30.11.2011

Zarządzanie talentami w Czechach

Ukazał się artykuł prezentujący wyniki badań nad stanem zaawansowania zarządzania talentami w firmach czeskich (konkretnie z regionu morawsko-śląskiego). Autorka stwierdza niskie zaangażowanie firm w realizację praktyk tego typu wynikające m.in. z braku wiedzy oraz zasobów finansowych i ludzkich. Petra Horváthová, Talent Management in the Moravian-Silesian Organizations, ZZL, IPiSS, nr 5/2011

03.11.2011

Raport "Trendy HRM w Polsce 2011"

Niedobór talentów i retencja talentów to dwa z czterech głównych wyzwań stojących przez polskimi działami HR - wynika z raportu "Trendy HRM w Polsce" przygotowanego przez Deloitte oraz PSZK. Czytaj online...

18.10.2011

Artykuł o zarządzaniu talentami

W Zeszytach Naukowych SGGW "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 91: 2011 ukazał się artykuł "Zarządzanie talentami" autorstwa Jolanty Pochopień. Celem artykułu było zaprezentowanie koncepcji ZT i przegląd dotychczasowych badań. Artykuł do przeczytania TUTAJ.

06.10.2011

Raport "Wyzwania HR w 2012 roku"

Rekrutowanie talentów za "rozsądne" pieniądze oraz stworzenie im konkurencyjnych warunków zatrudnienia to jedne z trzech największych wyzwań jakie stoją przed polskimi działami HR w 2012 r. - stwierdzili respondenci badania Pracuj.pl i Interaktywnego Instytutu Badań Rynkowych. Raport do pobrania TUTAJ.

26.09.2011

Talent Management Lessons From Apple

Studium przypadku firmy Apple przygotowane przez dr. Johna Sullivana. Prezentuje wiele czynników z zakresu zarządzania talentami, które przyczyniły się do spektakularnego sukcesu firmy Apple. Dostępne online: część 1, część 2, część 3.

08.09.2011

The Leadership Revolution: Developing Talent in the New World of Business

Ukazał się raport z badań PricewaterhouseCoopers i Bersin & Associates poświęcony rozwoju liderów w ramach zarządzania talentami. Do pobrania ze strony Cornerstone.

09.06.2011

"Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki ZZL", red. Tomasz Ingram

Ukazała się nowa publikacja poświęcona zarządzaniu talentami. Autorzy starają się uzupełnić braki w teoretycznych podstawach tego obszaru prezentując kluczowe definicje oraz modele ZT. Odrębne rozdziały poświęcono rekrutacji i selekcji talentów, metodom ich wynagradzania, ścieżkom kariery, ewaluacji pracy talentów oraz zarządzaniu odejściami osób utalentowanych.

19.05.2011

Raporty "Future of Talent Management"

Dostępne są streszczenia raportów firmy Mercers dotyczące przyszłości zarządzania talentami. Badania dotyczyły trzech obszarów: Stanów Zjednoczonych (US), Europy i Azji Środkowej (EMEA) oraz Azji-Pacyfiku (APAC). Badania US-EMEA przeprowadzono w maju-czerwcu 2010 r. na 700 organizacjach. Badania APAC obejmują Australię, Chiny, Indie, Japonię, Singapur oraz Koreę Południową. Czytaj online...

16.05.2011

Zarządzanie talentami na szybko zmieniającym się rynku

"Kluczowymi kwestiami dla współczesnych firm jest zarządzanie talentami, planowanie sukcesji i rozwój organizacyjny wraz z konkurencyjnością, elastycznością, wytrzymałością i wolą do osiągnięcia sukcesów (...) Skuteczne zarządzanie talentami będzie kluczowym zadaniem również dla polskich menedżerów" - mówi Michael A. Potter w wywiadzie zamieszczonym w magazynie Nowoczesnej Firmy "Kadry w Polsce 2011".

15.05.2011

Era człowieka - wyzwania firm w odkrywaniu potencjału pracownika

Doświadczamy niedoboru talentów, czyli luki między talentem dostępnym na rynku, a tym, jakiego poszukują pracodawcy. Paradoksalna sytuacja, w której z jednej strony szaleje bezrobocie, a z drugiej pracodawcy mają problem z obsadzeniem stanowisk, staje się coraz bardziej powszechna. - tekst Joanny Piskunowicz na podst. wystąpienia J.A. Joerresa podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, 26.01.2011.

05.05.2011

Advanced Talent Management Approaches

Prezentacja najnowszych metod stosowanych w zarządzaniu talentami podzielonych na sześć kategorii (m.in. narzędzia wspierające rozwój i zatrzymywanie talentów, innowacje, stosowane do strategicznego ZT). Artykuł autorstwa dr Johna Sullivana (prof. San Francisco State University, były Chief Talent Officer Agilent Technologies). Czytaj online: część 1 oraz część 2.

Raport "Learning’s Critical Role In Integrated Talent Management"

Celem badań było określenie czynników lub praktyk zarządzania talentami, które wyróżniają organizacje prosperujące lepiej od tych z gorszymi wynikami. Skupiono się na pojęciu zintegrowanego zarządzania talentami (ITM, Integrated Talent Management) podejmując takie zagadnienia jak m.in. odpowiedzialność za poszczególne komponenty ITM, ich wzajemne dopasowanie, bariery i przyszłość ITM. Analizy prowadzone były na 1690 respondentach. Więcej na temat wyników badań...

Zarządzanie talentami w szkołach

Rok szkolny 2010/2011 ogłoszony został Rokiem Odkrywania Talentów. Celem jest zwrócenie uwagi na uczniów szczególnie utalentowanych. W kwietniowym numerze "Dyrektora Szkoły" pojawiły się z tej okazji dwa artykuły dotyczące młodych talentów: "Awantura o talenty" Anny Brzosko oraz "O zarządzaniu talentami" Renaty Gut i Anny Brzosko. Czytaj online...

30.04.2011

Zintegrowanie talentów z zarządzaniem wiedzą

Ukazał się artykuł "Integrating talent and knowledge management", którego autorzy rozważają korzyści powstałe po integracji zarządzania talentami i zarządzania wiedzą w organizacji. Zidentyfikowano pięć obszarów zarządzania wiedzą (identyfikowanie kluczowych pracowników wiedzy, tworzenie wiedzy, dzielenie się wiedzą, rozwój kompetencji wiedzy, zatrzymywanie wiedzy) i potwierdzono, że mogą one udoskonalić się po połączeniu z założeniami ZT. Autorzy: Eoin Whelan, Marian Carcary, artykuł w: "Journal of Knowledge Management". Dostęp online...

02.04.2011

Raport "Learning and Talent Development" 2010

Najefektywniejsze praktyki rozwojowe to programy wewnętrzne oraz coaching prowadzony przez menedżerów liniowych. 62% organizacji częściej niż w 2009 roku wykorzystuje e-learning. 50% organizacji posiadających systemy zarządzania talentami ocenia je jako skuteczne, a jedynie 3% jako bardzo skuteczne. Czytaj online...

24.03.2011

6th European HR Barometer 2011

Ogłoszono wyniki kolejnej edycji badania European HR Barometer. Trzy główne priorytety HR na lata 2011-2013 pozostają prawie bez zmian: rozwój przywództwa (54 proc.), zaangażowanie pracowników (50 proc.) i zatrzymywanie talentów (44 proc.). Na pierwszym miejscu w zakresie kluczowych czynników wpływających na politykę HR (key policy drivers) znalazł się niedobór talentów (skok z miejsca piątego). Czytaj relację z prezentacji wyników badania...

22.03.2011

Global Talent Management: new Challenges for the Corporate HR function in the global recession

W artykule przedstawiono ostatnie osiągnięcia w dziedzinie globalnego zarządzania talentami oraz rolę, jaką, w dobie światowego kryzysu finansowego, spełnia zarządzania zasobami ludzkimi w firmach międzynarodowych. Omówiono także pojawiające się trendy globalnego zarządzania talentami i nowe role ZZL w organizacjach. Artykuł autorstwa: Hugh Scullion, Paul Sparrow, Elaine Farndale w "Zarządzaniu zasobami ludzkimi" nr 1/2011.

10.03.2011

Czy jesteś pracownikiem o wysokim potencjale?

Jak trafić na firmową listę osób o wysokim potencjale i jak się na niej utrzymać? Oto pytanie, na które odpowiedź zapewne chciałby znać każdy pracownik marzący o dynamicznym rozwoju zawodowym. Ta kwestia ukierunkowała również badania trójki ekspertów, którzy w artykule przedstawiają najważniejsze wnioski ze swoich prac. Artykuł Douglasa A. Ready, Jay'a A. Conger, Lindy A. Hill w Harvard Business Polska, marzec 2011.

07.03.2011

Talent management in the Zhejiang private sector

Zaprezentowano wyniki trzyletniego projektu poświęconego m.in. analizie popytu i podaży talentów w Chinach. Artykuł autorstwa Paul Iles, University of Salford, Salford, UK oraz Ting Ting Jiang, Zhejiang Sci-Tech University/Aden Services, Zhejiang, China. Dostęp online...

05.02.2011

Raport "Rynek pracy specjalistów w 2010 roku"

Poprawa na rynku pracy - stwierdzono w raporcie Pracuj.pl na podstawie liczby zamieszczanych w portalu ogłoszeń. Pracodawcy opublikowali w 2010 r. 50% ofert więcej niż w roku 2009. Nadążanie za rosnącymi potrzebami kadrowymi to jedno z wyzwań na rok 2011. Zobacz raport...

26.01.2011

Influence of learning and working climate on the retention of talented employees

Wyniki badań poświęconych czynnikom wpływającym na odchodzenie pracowników z organizacji prowadzonych na ponad 900 respondentach. Zobacz: N. Govaerts, E. Kyndt, F. Dochy, H. Baert, Influence of learning and working climate on the retention of talented employees, “Journal of Workplace Learning”, Vol. 23 Nr 1, 2011. Dostęp online...

23.01.2011

Female talent development in Africa

Opracowanie poświęcone analizie poziomu instytucjonalizacji FTD (female talent development) w afrykańskich szkołach biznesowych i porównaniu ich z międzynarodowymi najlepszymi praktykami. Artykuł K. Ibeh oraz Y.A. Debrah opublikowany w "Journal of World Business" Volume 46, Issue 1. Dostęp online...

21.01.2011

Raport "Assessment and Talent Management Survey 2010"

Priorytety HR to restrukturyzacja organizacyjna, redukcje zatrudnienia. 57% respondentów uważa, że zarząd rozumie, iż zarządzanie talentami jest istotne. Badania prowadzone we wrześniu i październiku 2010 r. przez Talent Q na ponad 140 respondentach w Wielkiej Brytanii. Czytaj online...