19.12.2010

Schematizing talent management, a core business issue, Pakistan

Artykuł poświęcony jest analizie czynników, które wpływają na zarządzanie talentami w sektorze korporacyjnym Pakistanu. Na podstawie przeglądu literatury badano zależności pomiędzy procesami ZT a m.in. zaangażowaniem pracowników. Opublikowano w "Far East Journal of Psychology and Business", Vol. 2 No 1, December 2010.  Autorzy: Schehar Bano, dr Muhamamd Aslam Khan,Qazi Habib Ur Rehman, Asad Afzal Humayoun. Czytaj online...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz