06.12.2010

Projekt "Uzdolniony sportowo Dolnoślązak" jako przykład zarządzania talentami

Opracowanie poświęcone jest zarządzaniu talentami w grach sportowych. Autor charakteryzuje pokrótce pojęcie i podstawowe procesy zarządzania talentami, a następnie prezentuje projekt "Uzdolniony sportowo Dolnoślązak". ZT w grach sportowych uznaje on za wieloletni proces, w którym identyfikuje się ujawniane przez nielicznych uzdolnienia (input), które przekształcane są w profile kompetencyjne transformowane ostatecznie do firm sportowych (output). [Ł. Panfil, "Projekt "Uzdolniony sportowo Dolnoślązak" jako przykład zarządzania talentami" (w:) "Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy" T. Listwan, S.A. Witkowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, do kupienia online...]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz