19.12.2010

Schematizing talent management, a core business issue, Pakistan

Artykuł poświęcony jest analizie czynników, które wpływają na zarządzanie talentami w sektorze korporacyjnym Pakistanu. Na podstawie przeglądu literatury badano zależności pomiędzy procesami ZT a m.in. zaangażowaniem pracowników. Opublikowano w "Far East Journal of Psychology and Business", Vol. 2 No 1, December 2010.  Autorzy: Schehar Bano, dr Muhamamd Aslam Khan,Qazi Habib Ur Rehman, Asad Afzal Humayoun. Czytaj online...

17.12.2010

B. Groysberg "Chasing Stars: The Myth of Talent and the Portability of Performance"

W nowej książce B. Groyberg analizuje "pogoń za gwiazdami" i "przenaszalność" talentu pomiędzy organizacjami. Problem, o którym mowa, pojawia się, gdy przedsiębiorstwo pozyskuje świetnego pracownika od konkurencji, nie dając szansy własnym pracownikom, ze względu na ich mniejsze kompetencje, a następnie okazuje się, że pozyskana gwiazda nie odnosi w nowym środowisku sukcesów, a jej wyniki są wręcz gorsze. Czy oznacza to, że przedsiębiorstwa powinny zaprzestać "pogoni za talentami"? Książka do kupienia m.in. w serwisie Amazon.com.

13.12.2010

System informacji o talentach

W Zeszytach Naukowych nr 807 UE Kraków ukazał się artykuł "System informacji o talentach" Jacka Kopecia. Autor prezentuje w nim sposób budowy i funkcjonowania systemu informacji o talentach. Celem takiego systemu byłoby gromadzenie i przetwarzanie danych na temat utalentowanych pracowników, co pozwoliłoby na lepsze i efektywniejsze zarządzanie tą grupą. ["Prace z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010]

08.12.2010

Klasyczne ujęcie problematyki talentów pracowniczych

W publikacji zbiorczej Uniwersytetu Łódzkiego ukazał się artykuł "Klasyczne ujęcie problematyki talentów pracowniczych" Marka Jabłońskiego. Przypomina on m.in., że talentami zajmował się jeden z klasyków zarządzania K. Heller już w... 1932 roku! Jabłoński cytuje Hellera prezentując m.in. ówczesny pogląd na strukturę talentu, a także odnosi się do współczesnych poglądów na ten temat. ["Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu" W. Błaszczyk, I. Bednarska-Wnuk, P. Kuźbik (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010]

06.12.2010

Projekt "Uzdolniony sportowo Dolnoślązak" jako przykład zarządzania talentami

Opracowanie poświęcone jest zarządzaniu talentami w grach sportowych. Autor charakteryzuje pokrótce pojęcie i podstawowe procesy zarządzania talentami, a następnie prezentuje projekt "Uzdolniony sportowo Dolnoślązak". ZT w grach sportowych uznaje on za wieloletni proces, w którym identyfikuje się ujawniane przez nielicznych uzdolnienia (input), które przekształcane są w profile kompetencyjne transformowane ostatecznie do firm sportowych (output). [Ł. Panfil, "Projekt "Uzdolniony sportowo Dolnoślązak" jako przykład zarządzania talentami" (w:) "Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy" T. Listwan, S.A. Witkowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, do kupienia online...]

Rola topmenedżerów w zarządzaniu talentami

W opracowaniu skupiono się na zadaniach topmenedżerów w procesie zarządzania talentami. Należą do nich (według autora): identyfikowanie talentów w organizacji, przyciągnięcie ich do firmy, dbanie o ich rozwój, motywowanie i utrzymywanie w przedsiębiorstwie. [J. Kopeć, "Rola topmenedżerów w zarządzaniu talentami" (w:) "Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy" T. Listwan, S.A. Witkowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, do kupienia online...]

Podmiotowe a atrybutowe zarządzanie talentami

W opracowaniu zaprezentowano dwa podejścia do koncepcji zarządzania talentami: podmiotowe i atrybutowe. Talent rozumiany podmiotowo to osoba wyróżniająca się pewnymi zdolnościami. W rezultacie zarządzanie talentami polega na zarządzaniu pewną grupą wybranych osób, m.in. poprzez realizowanie dla nich programów rozwojowych. Atrybutowe zarządzanie talentami opiera się na identyfikowaniu i maksymalnym wykorzystaniu talentów (zdolności) wszystkich pracowników. Autorka uważa, że podmiotowe ZT jest "marnotrawstwem", gdyż sposób ten ogranicza dostępną pulę talentów. ["Podmiotowe a atrybutowe zarządzanie talentami podwładnych" Beata Jamka (w:) "Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy" T. Listwan, S.A. Witkowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, do kupienia online...].

04.12.2010

Raport "Talent Edge 2020: Blueprints for the new normal"

Talent Edge 2020 to tytuł kolejnej serii globalnych badań prowadzonych przez ekspertów z Deloitte. Raport przedstawia wyniki z badania prowadzonego w październiku 2010 r. na ponad 300 menedżerach i dyrektorach HR z firm z całego świata. Jego celem było zbadanie zmieniających się priorytetów i strategii wobec talentów w dużych firmach. Czytaj online...