22.11.2010

Zarządzanie talentami – nowy nurt zarządzania kadrami w organizacjach

W artykule podkreślono m.in. konieczność podjęcia działań zmierzających do zatrzymywania talentów, a także monitorowania kontaktów z nimi nawet po odejściu z organizacji. T. Listwan, Zarządzanie talentami – nowy nurt zarządzania kadrami w organizacjach, [w:] H. Jagoda, J. Lichtarski, red., Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010. Do kupienia...

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza