22.11.2010

Rola zarządzania talentami w procesie budowy potencjału innowacyjnego organizacji

Wiele polskich przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę z wagi zarządzania talentami, jednak tylko nieliczni wdrożyli autentyczne programy opierające się na identyfikacji i rozwoju talentów. H. Bieniok, Rola zarządzania talentami w procesie budowy potencjału innowacyjnego organizacji, [w:] H. Jagoda, J. Lichtarski, red., Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010. Do kupienia...

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza