22.11.2010

Rola zarządzania talentami w procesie budowy potencjału innowacyjnego organizacji

Wiele polskich przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę z wagi zarządzania talentami, jednak tylko nieliczni wdrożyli autentyczne programy opierające się na identyfikacji i rozwoju talentów. H. Bieniok, Rola zarządzania talentami w procesie budowy potencjału innowacyjnego organizacji, [w:] H. Jagoda, J. Lichtarski, red., Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010. Do kupienia...

Zarządzanie talentami – nowy nurt zarządzania kadrami w organizacjach

W artykule podkreślono m.in. konieczność podjęcia działań zmierzających do zatrzymywania talentów, a także monitorowania kontaktów z nimi nawet po odejściu z organizacji. T. Listwan, Zarządzanie talentami – nowy nurt zarządzania kadrami w organizacjach, [w:] H. Jagoda, J. Lichtarski, red., Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010. Do kupienia...

09.11.2010

06.11.2010

Zarządzanie talentami w Niemczech i Irlandii

Studium przypadku badające zarządzanie talentami w niemieckich i irlandzkich oddziałach międzynarodowej korporacji z USA. W badaniu analizowano również zastosowanie idei "talent on demand" Cappelliego. Dostęp online...