26.10.2010

Talent management for a new era

Poprzez wzrastającą mobilność kadr zwiększającą się jej różnorodność, rozwój wirtualizacji pracy, pozyskanie i utrzymanie talentów wymagać będzie nowego podejścia. W opinii P. Cheese'a należy wzmocnić praktykę zarządzania talentami i oprzeć ją jeszcze mocniej na strategicznych obszarach rozwoju firmy, odchodząc od podejścia operacyjnego, czy taktycznego. Zobacz: P. Cheese, Talent management for a new era: what we have learned from the recession and what we need to focus on next, “Human Resource Management International Digest”, Vol. 18, Nr 3/2010. Dostęp online...

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza