26.10.2010

A. Lipka, "Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury"

Autorka poświęca krótki rozdział inwestycjom w łowienie i rozwój talentów. Określa, jakie rodzaje nakładów (m.in. realokacyjne, przygotowawcze) będą związane z kolejnymi etapami identyfikacji i rozwoju talentów. Do kupienia...

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza