26.10.2010

Talent management for a new era

Poprzez wzrastającą mobilność kadr zwiększającą się jej różnorodność, rozwój wirtualizacji pracy, pozyskanie i utrzymanie talentów wymagać będzie nowego podejścia. W opinii P. Cheese'a należy wzmocnić praktykę zarządzania talentami i oprzeć ją jeszcze mocniej na strategicznych obszarach rozwoju firmy, odchodząc od podejścia operacyjnego, czy taktycznego. Zobacz: P. Cheese, Talent management for a new era: what we have learned from the recession and what we need to focus on next, “Human Resource Management International Digest”, Vol. 18, Nr 3/2010. Dostęp online...

A. Lipka, "Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury"

Autorka poświęca krótki rozdział inwestycjom w łowienie i rozwój talentów. Określa, jakie rodzaje nakładów (m.in. realokacyjne, przygotowawcze) będą związane z kolejnymi etapami identyfikacji i rozwoju talentów. Do kupienia...

22.10.2010

C.K. Prahalad, M.S. Krishnan, "Nowa era innowacji"

Autorzy stwierdzają, że obecnie źródłem przewagi konkurencyjnej staje się dynamiczne dobieranie zasobów talentów do zaspokajania potrzeb związanych z określonymi zadaniami. Uważają oni, że istotne jest skupienie się, w odniesieniu do pojedynczych osób – na ich kwalifikacjach i postawach wobec uczenia się, a w odniesieniu do zespołów – na ich umiejętnościach i zdolnościach do stałego przegrupowywania się przy wykorzystaniu talentów z całego świata. Istotą jest dynamiczny dobór talentów – nie są już one przypisane do konkretnej organizacji i „zamknięte” w jej ramach. Do każdego projektu, nad którym firmy pracują (często wspólnie), przypisywany jest zasób, a więc projekty stają się tymczasowymi systemami organizacyjnymi. Książka do kupienia online...

20.10.2010

Jak zatrzymać najbardziej utalentowanych pracowników?

Tekst stanowi próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak wiele przedsiębiorstw traci utalentowanych pracowników na korzyść konkurencji. Na podstawie wnikliwych badań autorzy zwracają uwagę na sześć powszechnie popełnianych błędów, uzasadniając przy tym konieczność obrania zupełnie odmiennej ścieżki postępowania. Artykuł autorstwa J. Martin i C. Schmidta opublikowany w HBR Polska w październiku 2010 r.

19.10.2010

T. Davis, "Ewaluacja talentu"

Autorami publikacji są praktycy, eksperci chcący podzielić się z czytelnikami swoją wiedzą z zakresu rekrutacji, rozwoju i szkolenia, a także utrzymania w organizacji utalentowanych pracowników. Zarządzanie talentami (ZT) uznają za bardzo istotną dziedzinę i umiejętność korporacyjną, która pozwala na oszczędność kosztów i osiągnięcie długotrwałej poprawy wyników ekonomicznych. Do kupienia na eoficyna.com.pl.

07.10.2010

Four stage approach to organisational talent development (part 2)

Druga część artykułu prezentującego czterostopniowy model organizacyjnego rozwoju talentów. Ukazał się w "Industrial and Commercial Learning" Vol 42, Nr 7/2010. Dostęp online...