22.09.2010

Wpływ dekoniunktury na zarządzanie talentami

Próba zweryfikowania hipotezy o możliwym pozytywnym wpływie okresu dekoniunktury gospodarczej na procesy zarządzania talentami realizowane w przedsiębiorstwach. Teza opiera się na założeniu, że w sytuacjach kryzysowych, organizacje, mimo dokonywanych oszczędności w obszarze HR, starają się zatrzymać dla siebie najlepszych pracowników, tzw. high potentials. Artykuł J. Tabor w "Zarządzaniu zasobami ludzkimi" nr 3-4/2010.

02.09.2010

Talent Management at Government Linked Companies (GLCs) II

Druga część charakterystyki zarządzania talentami w organizacjach w Malezji. Zaprezentowano Pharmaniaga Berhad oraz Proton Berhad. Czytaj online...