10.05.2010

Zarządzanie talentami: Model na XXI wiek

Nadszedł czas na radykalną przebudowę podejścia do zarządzania talentami. Wzorzec takiego modelu już istnieje: udoskonalana przez dziesiątki lat metoda przewidywania i zaspokajania popytu w warunkach niepewności - czyli model zarządzania łańcuchem dostaw. Peter Cappelli, profesor Wharton School, zwraca szczególną uwagę na cztery fundamentalne zasady nowego modelu zarządzania talentami. Artykuł w HBR Polska, nr 87, maj 2010. Dostęp online...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz