26.05.2010

Retaining top talent still a requirement for firms

Zatrzymywanie najlepszych pracowników powinno zdecydowanie być kontynuowane w czasie recesji, gdyż zastępowanie pracownika innym jest dużo droższe niż pozostawienie go na stanowisku, a polepszenie się koniunktury może doprowadzić do walki o talenty. Zobacz: H. Brundage, M. Koziel, Retaining top talent still a requirement for firms, “Journal of Accountancy”, maj 2010. Czytaj online...

25.05.2010

Niedobór talentów

51% pracodawców w Polsce deklaruje, że ma trudności ze znalezieniem kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach. Brak w Polsce wykwalifikowanych pracowników fizycznych, menedżerów projektów a także szefów kuchni i kucharzy. Wyniki badań Manpower na temat niedoboru talentów w Polsce i na świecie prowadzonych w styczniu 2010 r. Zobacz online...

22.05.2010

The Global Competition for Talent

Badania poświęcone analizie postaw młodych inżynierów w stosunku do globalnej rywalizacji o talenty realizowane przez studentów The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, pod kierownictwem naukowym prof. J. Trachtmana. Czytaj online...

10.05.2010

Zarządzanie talentami: Model na XXI wiek

Nadszedł czas na radykalną przebudowę podejścia do zarządzania talentami. Wzorzec takiego modelu już istnieje: udoskonalana przez dziesiątki lat metoda przewidywania i zaspokajania popytu w warunkach niepewności - czyli model zarządzania łańcuchem dostaw. Peter Cappelli, profesor Wharton School, zwraca szczególną uwagę na cztery fundamentalne zasady nowego modelu zarządzania talentami. Artykuł w HBR Polska, nr 87, maj 2010. Dostęp online...

06.05.2010

Managing talent across a global workforce

Artykuł poświęcony zarządzaniu talentami w kontekście międzynarodowym. Ukazał się w "Strategic HR Review" vol. 9 No. 5/2010. Dostęp online...