27.02.2010

Lex looks to the talent that will drive its future

Studium przypadku dwuletniego programu dla talentów realizowanego w firmie Lex (Wielka Brytania). Dostęp online...

Talent management is Bupharm's prescription for success

Studium przypadku indyjskiej firmy farmaceutycznej. Dzięki wprowadzeniu nowej strategii zarządzania talentami,  poziom strat talentów spadł z 19 do 14% rocznie. Dostęp online...

15.02.2010

Kształcenie pracowników w kryzysie

Celem opracowania jest podsumowanie zmian, jakie zaistniały w obszarze kształcenia pracowników w rezultacie ostatniego kryzysu finansowego. W szczególności uwzględniono w nim sytuację pracowników o największym potencjale, tzw. „talentów”. Analiza dotyczy również prognoz na rok 2010 i lata kolejne oraz kierunków działań w tym obszarze. Więcej...

07.02.2010

A talent development framework: tackling the puzzle

Prezentacja modelu rozwoju talentów opracowana przez prof. Mark E. Haskins i George'a R. Shaffera. Opublikowana w "Development and Learning in Organizations", Vol 24, Nr 1/2010 Dostęp online...