22.09.2009

Zarządzanie talentami. Podstawowe procesy i wytyczne tworzenia systemu

W opracowaniu przedstawiono najważniejsze zdaniem autorów procesy zarządzania talentami. Wskazano na zawarte w tych procesach działania. Ponadto autorzy opracowania sformułowali zasadnicze wytyczne budowy systemu zarządzania talentami. Artykuł M. Morawskiego i B. Mikuły w "Zarządzaniu zasobami ludzkimi" nr 3-4/2009.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza