16.11.2009

Global talent management: the law of the few

Autorzy stwierdzają, że pewne stanowiska mają dużo większy wpływ na wyniki organizacji i powinny być one przeznaczone dla najlepszych osób. Istotne jest zarówno zidentyfikowanie tych stanowisk, jak również osób, które powinny je zajmować. Zwracają oni również uwagę na niebezpieczeństwa związane z wprowadzeniem procesów ZT, takich jak m.in. narastanie wewnętrznej rywalizacji oraz przecenianie talentów zewnętrznych przy niedocenianiu własnych pracowników. Dogłębna analiza uzupełniająca braki w teorii zarządzania talentami. Artykuł D.G. Collingsa, A. McDonnella, H. Scullion w "The Poznań University of Economics Review", Vol 9, Nr 2, 2009. Czytaj online...

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza