29.11.2009

Jak wygrać wyścig o talenty na rynkach wschodzących

„Obecna wojna o talenty nie przypomina niczego, co mogliśmy obserwować wcześniej”, przyznają autorzy, pomimo że każdy z nich od kilkudziesięciu lat bada procesy związane z zarządzaniem talentami i rozwojem przywództwa. Przeprowadzili wywiady z menedżerami z ponad 20 globalnych korporacji, aby poznać strategie pozyskiwania talentów w krajach rozwijających się. Na tej podstawie wyodrębnili cztery czynniki: markę, szansę, cel i kulturę, które odgrywają kluczową rolę w tym procesie. Artykuł autorstwa D.A. Ready, L.A. Hill oraz J.A. Congera opublikowany w HBR Polska w listopadzie 2009 roku.

23.11.2009

Why are companies offshoring innovation? The emerging global race for talent

Braki w zasobach wykwalifikowanych naukowców i inżynierów prowadzą do coraz częstszego wykorzystywania offshoringu (przenoszenia działań za granicę) w procesach innowacji. Zmieniająca się dynamika wskazuje na rosnącą globalną walkę o talenty. Artykuł Arie Y Lewin, Silvia Massini, Carine Peeters w "Journal of International Business Studies" (2009) 40. Czytaj online...

16.11.2009

Global talent management: the law of the few

Autorzy stwierdzają, że pewne stanowiska mają dużo większy wpływ na wyniki organizacji i powinny być one przeznaczone dla najlepszych osób. Istotne jest zarówno zidentyfikowanie tych stanowisk, jak również osób, które powinny je zajmować. Zwracają oni również uwagę na niebezpieczeństwa związane z wprowadzeniem procesów ZT, takich jak m.in. narastanie wewnętrznej rywalizacji oraz przecenianie talentów zewnętrznych przy niedocenianiu własnych pracowników. Dogłębna analiza uzupełniająca braki w teorii zarządzania talentami. Artykuł D.G. Collingsa, A. McDonnella, H. Scullion w "The Poznań University of Economics Review", Vol 9, Nr 2, 2009. Czytaj online...