23.10.2009

The global "war for talent"

W artykule dokonano analizy "globalnej walki o talenty"; czynników, które ją kształtują i działań, które w odpowiedzi na nią podejmują organizacje. Przegląd literatury i badań opierał się na ponad 400 pracach naukowych i artykułach biznesowych. Autorzy stwierdzają, że dominujące podejście oparte na braku talentów i charakteryzujące się skupieniem na "gwiazdach organizacyjnych" zderza się z innym, bardziej strategicznym, innowacyjnym i opartym na współpracy paradygmatem opisywanym jako kreatywne rozwiązania dla talentów "talent solutions". Schon Beechler, Ian C. Woodward, Journal of International Management, Volume 15, Issue 3, September 2009. Dostęp online...

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza