26.10.2009

M. Juchnowicz, "Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim"

W książce znajdują się dwa rozdziały poświęcone talentom: "Zmiana kultury organizacyjnej poprzez coaching utalentowanego pracownika" T. Kawki oraz "Tworzenie kultury organizacyjnej wspierającej zarządzanie talentami w organizacji" J. Kopecia. Do kupienia w eoficyna.com.pl.

23.10.2009

The global "war for talent"

W artykule dokonano analizy "globalnej walki o talenty"; czynników, które ją kształtują i działań, które w odpowiedzi na nią podejmują organizacje. Przegląd literatury i badań opierał się na ponad 400 pracach naukowych i artykułach biznesowych. Autorzy stwierdzają, że dominujące podejście oparte na braku talentów i charakteryzujące się skupieniem na "gwiazdach organizacyjnych" zderza się z innym, bardziej strategicznym, innowacyjnym i opartym na współpracy paradygmatem opisywanym jako kreatywne rozwiązania dla talentów "talent solutions". Schon Beechler, Ian C. Woodward, Journal of International Management, Volume 15, Issue 3, September 2009. Dostęp online...

21.10.2009

Raport "Tackling the Economic Crisis. Has HR Learned From the Past?"

Główne priorytety HR to oszczędzanie i utrzymywanie zaangażowania talentów. Raport firmy Hudson z badań prowadzonych w marcu i kwietniu 2009 r. na ponad 500 menedżerach z 30 krajów. Czytaj online...

20.10.2009

Zarządzanie talentami jako czynnik sukcesu organizacji XXI wieku

Referat S. Steinerowskiej z XV Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów. Celem artykułu jest ocena implementacji zarządzania talentami w organizacjach funkcjonujących we współczesnych warunkach gospodarczych. Przyjęto tezę, iż zarządzanie talentami będzie dominującym podejściem kolejnych lat, jako czynnik w istotny sposób wpływający na efektywność i sukces organizacji działających w burzliwym i ciągle zmieniającym się otoczeniu. Czytaj online...

Zarzadzanie talentami w przedsiebiorstwach powstalych wskutek restrukturyzacji wielkopolskich firm z branzy wydobywczo-energetycznej

Referat B. Balewskiego z XV Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów. Zaprezentowano w nim wyniki pilotażowych badań nad stanem zarządzania talentami w przedsiębiorstwach, powstałych wskutek restrukturyzacji wschodniowielkopolskiej branży wydobywczo-energetycznej. Czytaj online...