23.06.2009

The paradox of international talent: alternative forms of international assignments

W artykule omówiono tematykę międzynarodowej rekrutacji i selekcji oraz zmian jakie następują w tym obszarze. Mimo że w praktyce narasta trend globalnego zarządzania talentami, teoria międzynarodowego HRM nie dotrzymuje kroku. Autorzy wskazują na konieczność dodatkowych badań w tym zakresie. Dostęp online...

20.06.2009

The new talent equation

P. Cheese i in. radzą menedżerom, aby w trudnych czasach myśleć przyszłościowo i strategicznie o tworzeniu zespołu pracowników z takimi kwalifikacjami, które pozwolą na zwyciężanie rywali, gdy koniunktura się poprawki. Dają również kilka nowych wskazówek. Artykuł ukazał się w magazynie Outlook Accenture. Czytaj online...

The Emergence of "Green Talent": Lessons from the Internet Revolution

Analiza poświęcona zwiększającemu się zapotrzebowaniu firm na "zielone talenty", a więc pracowników nastawionych na wspieranie zrównoważonego rozwoju. Czytaj online...

09.06.2009

Talent management – competency development:

Rakesh Sharma i Jyotsna Bhatnaga, na podstawie studium przypadku firmy farmaceutycznej, analizują, jak budowanie strategii ZT opartej na rozwoju kompetencji może wpłynąć na obszar strategicznego HRM. Dostęp online...