22.04.2009

4th European HR Barometer

Jak firmy radzą sobie z kryzysem i jakie działania podejmują w obszarze HR? Kolejna edycja badania European HR Barometer, przeprowadzonego w grudniu 2008 i styczniu 2009 r. przez Hewitt Associates we współpracy z European Club for Human Resources na grupie dyrektorów personalnych i członków zarządów. Zobacz online...

21.04.2009

Raport "Rynek pracy w czasach turbulencji. Postawy pracowników"

Pracownicy odczuwają skutki kryzysu, są świadomi trudnej sytuacji gospodarczej i gotowi na "zaciskanie pasa". Raport z badań HRM partners i Gazeta.Praca.pl prowadzonych w marcu 2009 r. na ponad 1,7 tys. polskich pracowników. Czytaj online..