25.02.2009

Walka o talenty a spowolnienie gospodarcze

Tylko 26% firm zmienia podejście do zarządzania talentami z uwagi na spowolnienie gospodarcze. Dla pozostałych ZT jest wciąż kluczową strategią odróżniającą od rywali. W odpowiedzi na kryzys 55% organizacji rozwija więcej wewnętrznych talentów, ale 43% wciąż zatrudnia nowych kluczowych pracowników. Wyniki badań prowadzonych przez CIPD w listopadzie 2008 r. Zobacz raport...

21.02.2009

Raport "Rynek pracy w czasach turbulencji. Perspektywa firm"

Główne zmiany w obszarze HR nastawione są na efektywność kosztową: zamrożenie lub zredukowanie rekrutacji, ograniczenie budżetów szkoleniowych, zmniejszenie wydatków na podróże i reprezentację. Wyniki badań HRM partners na 70 polskich firmach. Czytaj online...

20.02.2009

Cascading Gender Biases, Compounding Effects: An Assessment of Talent Management Systems

Badania Aniki K. Warren poświęcone kwestii płci w zarządzaniu talentami oparte na analizie 110 organizacji reprezentujących 19 branż. Stwierdzono różnice w możliwościach tworzonych dla talentów-kobiet w porównaniu do talentów-mężczyzn. Czytaj online...