21.01.2009

Kryzys a rynek szkoleń

Co drugi HR menedżer uważa, że wpływ kryzysu gospodarczego na polski rynek szkoleń w latach 2009-2010 będzie duży. Zdaniem badanych, budżety na szkolenia zostaną ścięte od 10 do 30 proc.
Organizacje zrezygnują przede wszystkim z wysyłania pracowników na szkolenia otwarte. Artykuł opisujący raport z badań Delta Training na temat wpływu kryzysu na rynek szkoleń w Polsce w 2009 r. Czytaj online...

19.01.2009

Zarządzanie talentami - zarządzanie lamentami, czyli jak rozwija się geniusz?

Artykuł prof. Krzysztofa Koneckiego prezentujący teorię geniuszu wg Thomasa Scheffa odniesioną następnie do zarządzania talentami w organizacjach. Podkreślono znaczenie sposobu nauczania i rozwoju talentów w organizacjach oraz kształtowania i podtrzymywania wysokiej samooceny u utalentowanych jednostek. Czytaj artykuł..