19.12.2009

Talent management - a strategic priority, Rumunia

Celem artykułu jest podkreślenie znaczenia rozwoju strategii zarządzania talentami i kształtowania jej w zgodzie ze strategią organizacji. Autorzy: Abrudan Maria-Madela, Matei Mirabela-Constana, University of Oradea, Faculty of Economics, Rumunia. Czytaj online...

M. Morawski, "Zarządzanie profesjonalistami"

W książce zaprezentowano koncepcję zarządzania pracownikami wiedzy w przedsiębiorstwie będącą efektem projektu badawczego realizowanego w latach 2007-2008. Proponowane podejście dzieli pracowników wiedzy na cztery kategorie: pracownicy kluczowi, menedżerowie procesów wiedzy, dojrzali specjaliści i obiecujące talenty. Wobec każdej z tych kategorii powinien być zastosowany zespół innych rozwiązań personalnych. Publikacja do kupienia w wydawnictwie PWE.

29.11.2009

Jak wygrać wyścig o talenty na rynkach wschodzących

„Obecna wojna o talenty nie przypomina niczego, co mogliśmy obserwować wcześniej”, przyznają autorzy, pomimo że każdy z nich od kilkudziesięciu lat bada procesy związane z zarządzaniem talentami i rozwojem przywództwa. Przeprowadzili wywiady z menedżerami z ponad 20 globalnych korporacji, aby poznać strategie pozyskiwania talentów w krajach rozwijających się. Na tej podstawie wyodrębnili cztery czynniki: markę, szansę, cel i kulturę, które odgrywają kluczową rolę w tym procesie. Artykuł autorstwa D.A. Ready, L.A. Hill oraz J.A. Congera opublikowany w HBR Polska w listopadzie 2009 roku.

23.11.2009

Why are companies offshoring innovation? The emerging global race for talent

Braki w zasobach wykwalifikowanych naukowców i inżynierów prowadzą do coraz częstszego wykorzystywania offshoringu (przenoszenia działań za granicę) w procesach innowacji. Zmieniająca się dynamika wskazuje na rosnącą globalną walkę o talenty. Artykuł Arie Y Lewin, Silvia Massini, Carine Peeters w "Journal of International Business Studies" (2009) 40. Czytaj online...

16.11.2009

Global talent management: the law of the few

Autorzy stwierdzają, że pewne stanowiska mają dużo większy wpływ na wyniki organizacji i powinny być one przeznaczone dla najlepszych osób. Istotne jest zarówno zidentyfikowanie tych stanowisk, jak również osób, które powinny je zajmować. Zwracają oni również uwagę na niebezpieczeństwa związane z wprowadzeniem procesów ZT, takich jak m.in. narastanie wewnętrznej rywalizacji oraz przecenianie talentów zewnętrznych przy niedocenianiu własnych pracowników. Dogłębna analiza uzupełniająca braki w teorii zarządzania talentami. Artykuł D.G. Collingsa, A. McDonnella, H. Scullion w "The Poznań University of Economics Review", Vol 9, Nr 2, 2009. Czytaj online...

26.10.2009

M. Juchnowicz, "Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim"

W książce znajdują się dwa rozdziały poświęcone talentom: "Zmiana kultury organizacyjnej poprzez coaching utalentowanego pracownika" T. Kawki oraz "Tworzenie kultury organizacyjnej wspierającej zarządzanie talentami w organizacji" J. Kopecia. Do kupienia w eoficyna.com.pl.

23.10.2009

The global "war for talent"

W artykule dokonano analizy "globalnej walki o talenty"; czynników, które ją kształtują i działań, które w odpowiedzi na nią podejmują organizacje. Przegląd literatury i badań opierał się na ponad 400 pracach naukowych i artykułach biznesowych. Autorzy stwierdzają, że dominujące podejście oparte na braku talentów i charakteryzujące się skupieniem na "gwiazdach organizacyjnych" zderza się z innym, bardziej strategicznym, innowacyjnym i opartym na współpracy paradygmatem opisywanym jako kreatywne rozwiązania dla talentów "talent solutions". Schon Beechler, Ian C. Woodward, Journal of International Management, Volume 15, Issue 3, September 2009. Dostęp online...

21.10.2009

Raport "Tackling the Economic Crisis. Has HR Learned From the Past?"

Główne priorytety HR to oszczędzanie i utrzymywanie zaangażowania talentów. Raport firmy Hudson z badań prowadzonych w marcu i kwietniu 2009 r. na ponad 500 menedżerach z 30 krajów. Czytaj online...

20.10.2009

Zarządzanie talentami jako czynnik sukcesu organizacji XXI wieku

Referat S. Steinerowskiej z XV Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów. Celem artykułu jest ocena implementacji zarządzania talentami w organizacjach funkcjonujących we współczesnych warunkach gospodarczych. Przyjęto tezę, iż zarządzanie talentami będzie dominującym podejściem kolejnych lat, jako czynnik w istotny sposób wpływający na efektywność i sukces organizacji działających w burzliwym i ciągle zmieniającym się otoczeniu. Czytaj online...

Zarzadzanie talentami w przedsiebiorstwach powstalych wskutek restrukturyzacji wielkopolskich firm z branzy wydobywczo-energetycznej

Referat B. Balewskiego z XV Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów. Zaprezentowano w nim wyniki pilotażowych badań nad stanem zarządzania talentami w przedsiębiorstwach, powstałych wskutek restrukturyzacji wschodniowielkopolskiej branży wydobywczo-energetycznej. Czytaj online...

22.09.2009

Zarządzanie talentami. Podstawowe procesy i wytyczne tworzenia systemu

W opracowaniu przedstawiono najważniejsze zdaniem autorów procesy zarządzania talentami. Wskazano na zawarte w tych procesach działania. Ponadto autorzy opracowania sformułowali zasadnicze wytyczne budowy systemu zarządzania talentami. Artykuł M. Morawskiego i B. Mikuły w "Zarządzaniu zasobami ludzkimi" nr 3-4/2009.

02.09.2009

Talent Management at Government Linked Companies (GLCs)

Charakterystyka zarządzania talentami w organizacjach w Malezji. Zaprezentowano (w formie wywiadów) Tenaga Nasional Berhad (TNB) oraz Malayan Airways Limited (MAL). Czytaj online...

21.08.2009

Raport "Effect of the Economic Crisis on HR Programs"

Coraz większa liczba pracodawców, którzy cięli koszty programów HR w kryzysie, zamierza odejść od tego typu działań. Zauważyli, że wpływają one negatywnie na zaangażowanie pracowników. Ponad połowa firm coraz większą uwagę zwraca na zatrzymywanie talentów i pracowników o kluczowych kompetencjach. Raport firmy Watson Wyatt prezentujący wyniki badań realizowanych na 175 firmach w USA. Czytaj online...

22.07.2009

"Kryzysowe" zarządzanie talentami

Od kilku miesięcy obserwujemy istotne zmiany na rynku pracy. Na portalach jest zdecydowanie mniej ofert pracy, rosną statystyki bezrobocia a coraz więcej kandydatów może rozpocząć pracę "od zaraz". Sytuacja pracodawców również się zmieniła. W większości firm zmniejszane lub zamrażane są budżety szkoleniowe, ograniczone budżety płacowe, a systemy motywacyjne nie dają już tak dużych możliwości zdobycia nagród. (...) W takiej sytuacji trudno o realizację ambitnych, zaawansowanych projektów z zakresu zarządzania talentami. Jednak pojawiają się inne możliwości, które trudniej byłoby zauważyć w " rozpędzonej organizacji" i właśnie o nich pisze autorka. Artykuł N. Lewandowskiej z "Zarządzania zasobami ludzkimi" nr 5/2009.

Obrona przez innowacje - ZT w niepewnych czasach

Studia przypadków firm, które w innowacyjny i kreatywny sposób reagują na kryzys. Omawiane zagadnienia to m.in. przyciąganie talentów do organizacji, dostosowywanie strategii ZT, a także zwrot z inwestycji. Zobacz raport...

23.06.2009

The paradox of international talent: alternative forms of international assignments

W artykule omówiono tematykę międzynarodowej rekrutacji i selekcji oraz zmian jakie następują w tym obszarze. Mimo że w praktyce narasta trend globalnego zarządzania talentami, teoria międzynarodowego HRM nie dotrzymuje kroku. Autorzy wskazują na konieczność dodatkowych badań w tym zakresie. Dostęp online...

20.06.2009

The new talent equation

P. Cheese i in. radzą menedżerom, aby w trudnych czasach myśleć przyszłościowo i strategicznie o tworzeniu zespołu pracowników z takimi kwalifikacjami, które pozwolą na zwyciężanie rywali, gdy koniunktura się poprawki. Dają również kilka nowych wskazówek. Artykuł ukazał się w magazynie Outlook Accenture. Czytaj online...

The Emergence of "Green Talent": Lessons from the Internet Revolution

Analiza poświęcona zwiększającemu się zapotrzebowaniu firm na "zielone talenty", a więc pracowników nastawionych na wspieranie zrównoważonego rozwoju. Czytaj online...

09.06.2009

Talent management – competency development:

Rakesh Sharma i Jyotsna Bhatnaga, na podstawie studium przypadku firmy farmaceutycznej, analizują, jak budowanie strategii ZT opartej na rozwoju kompetencji może wpłynąć na obszar strategicznego HRM. Dostęp online...

20.05.2009

Strategic talent management: A review and research agenda

Artykuł D.G. Collingsa i K. Mellahi prezentujący ich model teoretyczny strategicznego zarządzania talentami. Dogłębny, szczegółowy tekst zawierający wiele odniesień do użytecznej literatury. Opublikowany w Human Resource Management Review w 2009 r. Dostęp online...

22.04.2009

4th European HR Barometer

Jak firmy radzą sobie z kryzysem i jakie działania podejmują w obszarze HR? Kolejna edycja badania European HR Barometer, przeprowadzonego w grudniu 2008 i styczniu 2009 r. przez Hewitt Associates we współpracy z European Club for Human Resources na grupie dyrektorów personalnych i członków zarządów. Zobacz online...

21.04.2009

Raport "Rynek pracy w czasach turbulencji. Postawy pracowników"

Pracownicy odczuwają skutki kryzysu, są świadomi trudnej sytuacji gospodarczej i gotowi na "zaciskanie pasa". Raport z badań HRM partners i Gazeta.Praca.pl prowadzonych w marcu 2009 r. na ponad 1,7 tys. polskich pracowników. Czytaj online..

21.03.2009

Raport "Talent Management Survey 2009"

Tylko 32% organizacji dostosowało strategie zarządzania talentami do bieżącej sytuacji ekonomicznej. Badania prowadzone przez Talent Q na niemal 190 respondentach w Wielkiej Brytanii. Czytaj online...

Raport "Creating People Advantage in Times of Crisis"

Zmniejszenie rekrutacji, oszczędności na wydarzeniach firmowych, obcinanie bonusów związanych z wynikami firmy, to najpopularniejsze z działań podejmowanych przez menedżerów w kryzysie. Raport z badań Boston Consulting Group oraz European Association for People Management prowadzonych na ponad 800 menedżerach . Czytaj online...

Raport "Natura dobrej organizacji. Trendy HRM w Polsce 2009"

Badanie zostało przeprowadzone przez Deloitte i PSZK w okresie listopad-grudzień 2008 r. wśród dyrektorów i profesjonalistów HR największych organizacji działających w Polsce. Zawiera m.in. informacje nt. sposobów przyciągania, rozwoju i utrzymywania kluczowych pracowników w roku 2008. Czytaj online...

19.03.2009

E. Blass, "Talent Management. Cases and Commentary"

Nowa publikacja Eddie Blass zawiera zestaw studiów przypadków takich firm jak m.in. Accenture, Lloyds czy Ipsen Pharmaceuticals zgrupowanych w trzech rozdziałach poświęconych kolejno: definiowaniu talentu, rozwoju talentów oraz systemom i strukturom wspierającym zarządzanie talentami. Więcej...

06.03.2009

Why do banks continue to waste talent?

Artykuł jest odpowiedzią na stwierdzenie, zawarte w publikacji McKinsley z 2008 roku, że europejskim bankom brakuje talentów.  Dostęp online...

Succession planning – or smart talent management?

W artykule przeanalizowano wady i zalety kupowania na rynku oraz wewnętrznego identyfikowania talentów. Zidentyfikowano również 5 strategii dla zapewnienia efektywnego planowania sukcesji. Dostęp online...

Niedobór talentów na rynku pracy 2008 r.

Raport firmy Manpower przestrzegający przed coraz większym niedoborem talentów. Czytaj online...

25.02.2009

Walka o talenty a spowolnienie gospodarcze

Tylko 26% firm zmienia podejście do zarządzania talentami z uwagi na spowolnienie gospodarcze. Dla pozostałych ZT jest wciąż kluczową strategią odróżniającą od rywali. W odpowiedzi na kryzys 55% organizacji rozwija więcej wewnętrznych talentów, ale 43% wciąż zatrudnia nowych kluczowych pracowników. Wyniki badań prowadzonych przez CIPD w listopadzie 2008 r. Zobacz raport...

21.02.2009

Raport "Rynek pracy w czasach turbulencji. Perspektywa firm"

Główne zmiany w obszarze HR nastawione są na efektywność kosztową: zamrożenie lub zredukowanie rekrutacji, ograniczenie budżetów szkoleniowych, zmniejszenie wydatków na podróże i reprezentację. Wyniki badań HRM partners na 70 polskich firmach. Czytaj online...

20.02.2009

Cascading Gender Biases, Compounding Effects: An Assessment of Talent Management Systems

Badania Aniki K. Warren poświęcone kwestii płci w zarządzaniu talentami oparte na analizie 110 organizacji reprezentujących 19 branż. Stwierdzono różnice w możliwościach tworzonych dla talentów-kobiet w porównaniu do talentów-mężczyzn. Czytaj online...

21.01.2009

Kryzys a rynek szkoleń

Co drugi HR menedżer uważa, że wpływ kryzysu gospodarczego na polski rynek szkoleń w latach 2009-2010 będzie duży. Zdaniem badanych, budżety na szkolenia zostaną ścięte od 10 do 30 proc.
Organizacje zrezygnują przede wszystkim z wysyłania pracowników na szkolenia otwarte. Artykuł opisujący raport z badań Delta Training na temat wpływu kryzysu na rynek szkoleń w Polsce w 2009 r. Czytaj online...

19.01.2009

Zarządzanie talentami - zarządzanie lamentami, czyli jak rozwija się geniusz?

Artykuł prof. Krzysztofa Koneckiego prezentujący teorię geniuszu wg Thomasa Scheffa odniesioną następnie do zarządzania talentami w organizacjach. Podkreślono znaczenie sposobu nauczania i rozwoju talentów w organizacjach oraz kształtowania i podtrzymywania wysokiej samooceny u utalentowanych jednostek. Czytaj artykuł..