12.12.2008

ZT w organizacjach publicznych

V. Garrow i W. Hirsch opowiadają się za wdrażaniem zarządzania talentami w organizacjach metodą focus and fit (zogniskowania i dopasowania). Zogniskowanie działań w ramach strategii ZT polega na znalezieniu konkretnych obszarów i celów, na których powinny się skupić osoby zarządzające, odpowiadając na pytania: do czego, gdzie i kiedy jest organizacji potrzebne zarządzanie talentami. Dopasowanie oznacza zaś takie wdrożenie procesu ZT, aby nie spowodowało ono konfliktu z istniejącą kulturą organizacyjną, potrzebami pracowników, bieżącymi praktykami HR, kompetencjami kadry menedżerskiej. Artykuł opublikowany w Public Personnel Management w 2008 roku. Czytaj online...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz