10.12.2008

Managing talent across national borders

Wyniki badań przeprowadzonych we Francji i Wielkiej Brytanii podczas wdrażania wspólnego projektu zarządzania talentami (autorstwa M. Boussebaa, G. Morgan). Wykazały one, że idea zarządzania talentami, rozumiana w sposób brytyjski nie może być zastosowana wprost w warunkach francuskich, gdyż w kraju tym podejście do tego zagadnienia jest zupełnie inne. Różnice te doprowadziły do porażki transnarodowego przedsięwzięcia ZT. Dostęp online...

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza