26.12.2008

HBR on Talent Management

Książkowe opracowanie ośmiu artykułów na temat zarządzania talentami, które pojawiły się w "Harvard Business Review". Do kupienia...

20.12.2008

Is talent management just "old wine in new bottles"?

Celem badań było stwierdzenie, czy zarządzanie talentami różni się znacząco od dawnych praktyk w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Wyniki wskazują, że taka różnica istnieje, a więc ZT nie jest jedynie "starym winem w nowej butelce". Studium przypadku międzynarodowej firmy działającej w Pekinie. Dostęp online...

19.12.2008

T.H. Davenport, "Zarządzanie pracownikami wiedzy"

Na podstawie serii badań zanalizowano i scharakteryzowano pracowników wiedzy. Publikacja zawiera szczegółowe definicje, wskazówki, opisy pozwalające zrozumieć zmiany zachodzące w sposobie pracy w społeczeństwie informacyjnym. Książka wydana w oryginale w 2005 r. przez HBS. Do kupienia w eoficyna.pl.

It's 2008: Do You Know Where Your Talent Is?

Prezentacja nowego modelu zarządzania talentami, opartego na trzech wymiarach: Develop-Deploy-Connect w opozycji do tradycyjnego, liniowego procesu ZT (Acquire->Deploy->Develop->Retain). Zobacz raport...

14.12.2008

Programy rozwojowe - jak kształcić talenty w organizacjach

Współczesne organizacje działają w otoczeniu, którego cechą jest niepewność i zmienność. Aby uzyskać i utrzymać przewagę konkurencyjną, powinny więc elastycznie dopasowywać się do zmian. Trudno jednak tego dokonać, gdy pracownicy dysponują przestarzałą wiedzą i nie mają dostępu do aktualnych i użytecznych informacji. Ciągła aktualizacja wiedzy i ustawiczne kształcenie personelu nie są już więc jedynie dodatkiem do wizerunku organizacji, lecz wymogiem dla przedsiębiorstw chcących dotrzymać kroku konkurentom. Czytaj artykuł...

12.12.2008

Public Personnel Management - special issue TM

Specjalne wydanie kwartalnika Public Personnel Management poświęcone w całości zagadnieniu zarządzania talentami. W numerze m.in. ZT a demografia, metoda wdrażania ZT focus and fit, a także zarządzanie talentami w Afryce. Czytaj online...

ZT w organizacjach publicznych

V. Garrow i W. Hirsch opowiadają się za wdrażaniem zarządzania talentami w organizacjach metodą focus and fit (zogniskowania i dopasowania). Zogniskowanie działań w ramach strategii ZT polega na znalezieniu konkretnych obszarów i celów, na których powinny się skupić osoby zarządzające, odpowiadając na pytania: do czego, gdzie i kiedy jest organizacji potrzebne zarządzanie talentami. Dopasowanie oznacza zaś takie wdrożenie procesu ZT, aby nie spowodowało ono konfliktu z istniejącą kulturą organizacyjną, potrzebami pracowników, bieżącymi praktykami HR, kompetencjami kadry menedżerskiej. Artykuł opublikowany w Public Personnel Management w 2008 roku. Czytaj online...

10.12.2008

Managing talent across national borders

Wyniki badań przeprowadzonych we Francji i Wielkiej Brytanii podczas wdrażania wspólnego projektu zarządzania talentami (autorstwa M. Boussebaa, G. Morgan). Wykazały one, że idea zarządzania talentami, rozumiana w sposób brytyjski nie może być zastosowana wprost w warunkach francuskich, gdyż w kraju tym podejście do tego zagadnienia jest zupełnie inne. Różnice te doprowadziły do porażki transnarodowego przedsięwzięcia ZT. Dostęp online...