21.11.2008

Zarządzanie kompetencjami a zarządzanie talentami

Według J. Moczydłowskiej czasami błędnie używa się terminów zarządzanie talentami i zarządzanie kompetencjami zamiennie, gdyż występuje między nimi wyraźna różnica. Moczydłowska krytykuje rekomendowane systemy zarządzania talentami i koncentrowanie się wyłącznie na wysokiej klasy specjalistach uważając, że narusza to równowagę w organizacjach i prowadzi do wyłonienia wśród pracowników „równych” i „równiejszych”. Stwierdza, że termin zarządzanie talentami należy zarezerwować wyłącznie dla działań adresowanych do pracowników wybitnych, natomiast zarządzanie kompetencjami jest w stanie realizować potrzeby wszystkich pracowników. W jej opinii, efektywna realizacja procesu zarządzania kompetencjami obejmuje w swojej definicji również zaspokojenie potrzeb talentów. [Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Difin, 2008]

B. Mikuła zwraca uwagę na cechę odróżniającą ZT od zarządzania kompetencjami (ZK) czy zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL): podczas gdy w ZZL i ZK ustala się, jakich kompetencji brakuje pracownikom i uzupełnia je w procesach szkoleniowych, w zarządzaniu talentami skupiamy się na udoskonalaniu talentów, a więc wybitnych umiejętności i specyficznych uzdolnień, które dana osoba już posiada. [Elementy nowoczesnego zarządzania. W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa, Kraków 2001]

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza